Jakość kształcenia

Drukuj

Koncepcja działania i rozwoju Wydziału Żywienia Człowieka uwzględnia interdyscyplinarny charakter, zarówno prowadzonych kierunków kształcenia, jak i realizowanych tematów badawczych, co wynika z wieloaspektowości nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji oraz wpisuje się w koncepcję rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Strategicznym celem Wydziału jest rozwój wszystkich obszarów jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz upowszechniania wiedzy o żywieniu człowieka, jakości żywności i zachowań konsumentów na rynku żywności, co sprzyjać będzie realizacji misji Wydziału i jej podstawowych wartości.

Podstawowym celem działalności edukacyjnej Wydziału Żywienia Człowieka jest wykształcenie absolwentów reprezentujących wysoki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla realizacji karier zawodowych na konkurencyjnym rynku pracy, zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

W roku akademickim 2016/2017 kierunek żywienie człowieka i ocena żywności realizowany na Wydziale podlegał ocenie programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną. W ramach przygotowań do procesu akredytacji przygotowano Raport Samooceny kierunku żywienie człowieka i ocena żywności. Raport można pobrać tutaj.

W roku akademickim 2015/2016 kierunek dietetyka realizowany na Wydziale podlegał ocenie programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną. W ramach przygotowań do procesu akredytacji został przygotowany Raport Samooceny kierunku dietetyka. Raport można pobrać tutaj.

Raport z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w roku akademickim 2016/2017 można pobrać tutaj.

Raport z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w roku akademickim 2015/2016 można pobrać tutaj.

Raport z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w roku akademickim 2014/2015 można pobrać tutaj.

Raport z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w roku akademickim 2013/2014 można pobrać tutaj.