Wszechnica

Drukuj

  

Wszechnica Żywieniowa na Wydziale Żywienia Człowieka  SGGW jest jedną z form upowszechniania wiedzy o prawidłowym żywieniu człowieka, a jej geneza sięga 1994 roku.

Wykłady Wszechnicy mają charakter popularnonaukowy i odbywają się co miesiąc podczas roku akademickiego (9-10 rocznie).

Słuchaczami Wszechnicy są osoby w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie wiedzy żywieniowej. W spotkaniach uczestniczą osoby w wieku średnim i starszym, jak również młodzież szkół średnich (najczęściej o profilu gastronomiczno-hotelarskim i spożywczym), a nawet młodzież gimnazjalna. Uczestniczą w nich również pracownicy i studenci SGGW i innych warszawskich uczelni (m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), a także dietetycy, lekarze, pielęgniarki i nauczyciele, podnoszący w ten sposób swoje kwalifikacje. Jedni przyjeżdżają regularnie, inni sporadycznie, jedni z Warszawy i jej okolic, inni z dosyć daleka, często w grupach zorganizowanych. Stąd też z myślą o osobach spoza Warszawy od roku 2011 spotkania Wszechnicy transmitowane są przez internet w trybie on-line. Przeciętna frekwencja na wykładach wynosi ok. 150 osób, a liczba odbiorców przez internet to kolejne 100 osób.

Tematyka wykładów jest zróżnicowana, przede wszystkim dostosowana do aktualnych problemów związanych z żywieniem człowieka zdrowego i chorego, jak również do zainteresowań słuchaczy. Uwzględnia także problemy żywieniowe polskiego społeczeństwa lub wybranych grup społecznych. Między innymi omawiane są zagadnienia z zakresu: podstawowych wiadomości o żywieniu człowieka, fizjologii i dietetyki, technologii gastronomicznej, towaroznawstwa, ochrony konsumenta, ekologii. Podejmowane są przy tym tematy trudne i kontrowersyjne, takie jak np. diety wegetariańskie czy żywność modyfikowana genetycznie.

Wykładowcami Wszechnicy są eksperci w danej dziedzinie - przede wszystkim pracownicy naukowi naszego Wydziału oraz innych Wydziałów SGGW (np. Wydziału Technologii Żywnosci). Zapraszani są także specjaliści z innych placówek naukowych (np. Instytutu Żywności i Żywienia, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Akademii Morskiej w Gdyni).

Dla odbiorców Wszechnicy, poza wysłuchaniem wykładów, znaczącą korzyścią z udziału w spotkaniach jest możliwość konsultacji i wyjaśnienia własnych wątpliwości podczas dyskusji na forum spotkania, jak również w rozmowach indywidualnych z wykładowcami. Każdorazowo przygotowane są też materiały edukacyjne, zamieszczane na stronie internetowej Wszechnicy (www.wszechnica_zywieniowa.sggw.pl).