Student

Drukuj

Informacje dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz doktorantów Wydziału Żywienia Człowieka.


Bieżące komunikaty znaleźć można w zakładce KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW


Godziny konsultacji pracowników Wydziału

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są zdalnie. Godziny konsultacji pobierz tutaj.

 


Pomoc psychologiczna dla studentów SGGW - szczegóły tutaj


Wzór podania ogólnego do Dziekana Wydziału Żywienia Człowieka prof. dr hab. Dominiki Guzek- pobierz tutaj

Wzór podania ogólnego do Prodziekana Wydziału Żywienia Człowieka dr inż. Anny Piotrowskiej - pobierz tutaj


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem kampusu (pobierz tutaj) i domów studenckich (pobierz tutaj


Termin składania prac dyplomowych:

Terminy składania prac dyplomowych reguluje Regulamin studiów, § 27 ust. 1.


Dostępne dla studentów SGGW programy komputerowe (Office 365, Statistica, SPSS i inne) znajdują się na stronie głównej Uczelni, zakładka Dla Studentów, przejdź tutaj.