Dane teleadresowe

Drukuj

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c (Budynek 32), pok. A64

tel.: 22 59 37 010, fax: 22 59 37 015

e-mail: dwnzck@sggw.pl 

 

Godziny funkcjonowania dziekanatów

 

Dziekanat Kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia stacjonarne I stopnia)

mgr inż. Maciej Trzak

tel. 22 59 37 009;  e-mail: maciej_trzak@sggw.pl

godziny przyjęć studentów: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00 - 14.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. 072 (przyziemie)

 

Dziekanat Kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia niestacjonarne I stopnia)

mgr inż. Maciej Trzak

tel. 22 59 37 009;  e-mail: maciej_trzak@sggw.pl

godziny przyjęć studentów: środa, piątek 11.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. 072 (przyziemie)

 

Dziekanat Kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia niestacjonarne II stopnia)

mgr Maciej Korycki

tel. 22 59 37 005;  e-mail: maciej_korycki@sggw.pl

godziny przyjęć studentów: środa, piątek 110.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. A63 (parter)

 

Dziekanat Kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia stacjonarne II stopnia)

Elżbieta Kaproń

tel. 22 59 37 007;  e-mail: elzbieta_kapron@sggw.pl

godziny przyjęć studentów: środa, piątek 11.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. A63 (parter)

 

Dziekanat kierunku Dietetyka (studia stacjonarne I i II stopnia)

Elżbieta Kaproń

tel. 22 59 37 007;  e-mail: elzbieta_kapron@sggw.pl

godziny przyjęć studentów: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00 - 14.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. A63 (parter)

 

Dziekanat kierunku Dietetyka (studia niestacjonarne I i II stopnia)

Elżbieta Kaproń

tel. 22 59 37 007;  e-mail: elzbieta_kapron@sggw.pl

godziny przyjęć studentów: środa, piątek 11.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. A63 (parter)

 

Dziekanat kierunku Gastronomia i Hotelarstwo (studia stacjonarne I  stopnia)

mgr Maciej Korycki

tel. 22 59 37 005;  e-mail: maciej_korycki@sggw.pl

godziny przyjęć studentów: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00 - 14.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. A63 (parter)

 

Dziekanat kierunku Gastronomia i Hotelarstwo (studia niestacjonarne I stopnia)

mgr Maciej Korycki

tel. 22 59 37 005;  e-mail: maciej_korycki@sggw.pl

godziny przyjęć studentów: środa, piątek 11.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. A63 (parter)

 

Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych w zjazdy nieparzyste pełnią wyznaczone dziekanaty (informacja na stronie przed terminem zjazdu)


Godziny konsultacji Dziekanów

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

e-mail: krystyna_gutkowska@sggw.pl

budynek nr 32 pok. A65 (parter)

 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. Marzena Jeżewska Zychowicz

e-mail: marzena_jezewska_zychowicz@sggw.pl

czwartek 10.00 - 12.00

budynek nr 32 pok. 102 (parter)

 

Prodziekan ds. Dydaktyki (studia stacjonarne i niestacjonarne - kierunek Dietetyka oraz studia stacjonarne - kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności)

dr hab. Jadwiga Hamułka prof. nadzw. SGGW

e-mail: jadwiga_hamulka@sggw.pl

poniedziałek 9.30-11.00 ; piątek 10.00 -11.00

budynek nr 32 pok. 071 (przyziemie)

 

Prodziekan ds. Dydaktyki (studia stacjonarne i niestacjonarne - kierunek Gastronomia i Hotelarstwo oraz studia niestacjonarne - kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności)

dr inż. Robert Zaremba

e-mail: robert_zaremba@sggw.pl

poniedziałek 11.30-13.00; piątek 14.00-15.00

budynek nr 32 pok. 071 (przyziemie)

 

Kierownik Dziekanatu - mgr Emilia Lipińska

tel.: 22 59 37 010; e-mail: emilia_lipinska@sggw.pl

budynek nr 32 pok. A64 (parter)

 

mgr Magdalena Heropolitańska

tel.: 22 59 37 006; e-mail: magdalena_heropolitanska@sggw.pl

budynek nr 32 pok. A64 (parter)

 

mgr Marzena Czmoch

tel.: 22 59 37 148; e- mail: marzena_czmoch@sggw.pl

budynek nr 32 pok. A64 (parter)

 

Kontakt z mediami

dr inż. Ewa Fürstenberg 

tel.: 22 59 37 033; e-mail: ewa_furstenberg@sggw.pl

budynek nr 32 pok. 2094