Dane teleadresowe

Drukuj

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj

Wydział Żywienia Człowieka

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c (budynek nr 32), pok. A64

tel.: 22 59 37 004

e-mail: dwnzck@sggw.edu.pl 


Dziekanat kierunku:

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

mgr inż. Maciej Trzak

tel. 22 59 37 009;  e-mail: maciej_trzak@sggw.edu.pl

godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00 - 14.00

godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych: środa, piątek 11.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. 072 (przyziemie)


Dziekanat kierunku:

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

mgr Maciej Korycki

tel. 22 59 37 005;  e-mail: maciej_korycki@sggw.edu.pl

godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00 - 14.00

godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych: środa, piątek 11.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. 071 (przyziemie)


Dziekanat kierunku:

Dietetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia)

mgr inż. Beata Sawicka

tel. 22 59 37 007;  e-mail: beata_sawicka@sggw.edu.pl

godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00 - 14.00

godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych: środa, piątek 11.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32 pok. 072 (przyziemie)


Dziekanat kierunku:

Gastronomia i Hotelarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I  stopnia)

mgr Maciej Korycki

tel. 22 59 37 005;  e-mail: maciej_korycki@sggw.edu.pl

godziny przyjęć studentów studiów stacjonarnych: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10.00 - 14.00

godziny przyjęć studentów studiów niestacjonarnych: środa, piątek 11.00 - 15.00

wtorek dziekanat nieczynny

budynek nr 32  pok. 071 (przyziemie)Dziekan Wydziału

 

prof. dr hab. Dominika Guzek

e-mail: dominika_guzek@sggw.edu.pl

Godziny konsultacji:

środa, godzina 9.00 - 10.00

budynek nr 32 pok. A63 (parter)

 

Prodziekan Wydziału

 

dr inż. Anna Piotrowska

e-mail: anna_piotrowska@sggw.edu.pl

Godziny konsultacji:

wtorek, czwartek  godzina 14.00-16.00

budynek nr 32 pok. A63 (górny dziekanat)Sekretariat Wydziału:

mgr inż. Marzena Czmoch

tel.: 22 59 37 004;

budynek nr 32 pok. A64 (parter)

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj


Koordynator ds. Upowszechniania Wiedzy:

inż. Ewa Fürstenberg 

tel.: 22 59 37 033; e-mail: ewa_furstenberg@sggw.edu.pl

budynek nr 32 pok. 2094 (2 piętro)