Polecane strony

Drukuj

Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl

Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

http://www.lex.pl/

Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl

 

Główny Inspektorat Sanitarny http://www.gis.gov.pl

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych http://www.ijhar-s.gov.pl/

Główny Inspektorat Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl

 

Instytut Żywności i Żywienia http://www.izz.waw.pl/

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców http://www.pfpz.pl

Wszechnica Żywieniowa http://wszechnica_zywieniowa.sggw.pl

Uniwersytet Otwarty SGGW https://www.uo.sggw.pl/pl/

Uniwersytet Trzeciego Wieku http://www.uutw.home.pl/

 

European Food Safety Authority http://www.efsa.europa.eu

USDA National Nutrient Database for Standard Reference http://ndb.nal.usda.gov

RASFF – the Rapid Alert System for Food and Feed http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Division of Specialized Information Services http://sis.nlm.nih.gov/

European Sensory Network http://www.esn-network.com/

 

Program ABC Zdrowego Żywienia http://abczywienia.pl

Program Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy http://www.zdrowojemy.info

Program Wiem co jem http://www.wiem-co-jem.pl

Program Aktywnie po zdrowie http://www.aktywniepozdrowie.pl