Zakład Oceny Żywienia

Drukuj

Zakład Oceny Żywienia

Sekretariat: mgr inż. Mariola Araucz, pok. 2109, tel.: 22 59 37 113
e-mail: zozyw@sggw.pl

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Jadwiga Hamulka, prof. nadzw. SGGW
e-mail: jadwiga_hamulka@sggw.pl, tel.: 22 59 37 112

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

22 59 37 112

2102

jadwiga_hamulka@sggw.pl

dr hab. Małgorzata Drywień

22 59 37 121

2103

malgorzata_drywien@sggw.pl

dr inż. Joanna Frąckiewicz

22 59 37 125

2108

joanna_frackiewicz@sggw.pl 

mgr inż. Agnieszka Woźniak

22 59 37 122

2107

agnieszka_wozniak1@sggw.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Mariola Araucz

22 59 37 113

2109

mariola_araucz@sggw.pl

mgr inż. Aleksandra Kanigowska          

22 59 37 113

2109

aleksandra_kanigowska@sggw.pl

Doktoranci

Mgr inż. Jagoda Podkowska

22 59 37 122

2107

jagoda.podkowska@live.com

Mgr inż. Monika Zielińska

22 59 37 122

2107

monika_zielinska@sggw.pl

Mgr inż. Paulina Ihnatowicz 22 59 37 122 2107  
Mgr inż. Michał Ciecielski 22 59 37 122 2107  

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

22 59 37 123

2110

anna_gronowska_senger@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Analiza żywności; podstawy oceny żywienia; biologiczna ocena żywności; podstawy żywienia człowieka; racjonalizacja żywienia; żywienie w wieku rozwojowym; współczesne trendy w żywieniu człowieka; żywienie w warunkach ekstremalnych; planowanie żywienia dla różnych grup ludnosci; poradnictwo żywieniowe; aktualne problemy w żywieniu człowieka; nutrition and health; seminaria dyplomowe

 

Galeria

ZOZ_1 ZOZ_2 ZOZ_3 ZOZ_4