Zakład Oceny Żywienia

Drukuj

Zakład Oceny Żywienia

Sekretariat: mgr inż. Mariola Araucz, pok. 2109, tel.: 22 59 37 113
e-mail: zozyw@sggw.pl

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Jadwiga Hamulka, prof. nadzw. SGGW
e-mail: jadwiga_hamulka@sggw.pl, tel.: 22 59 37 112

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

22 59 37 112

2102

jadwiga_hamulka@sggw.pl

dr hab. Małgorzata Drywień, prof nadzw. SGGW

22 59 37 121

2103

malgorzata_drywien@sggw.pl

dr inż. Joanna Frąckiewicz

22 59 37 125

2108

joanna_frackiewicz@sggw.pl 

mgr inż. Monika Zielińska

22 59 37 122

2107

monika_zielinska@sggw.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Mariola Araucz

22 59 37 113

2109

mariola_araucz@sggw.pl

mgr inż. Aleksandra Kanigowska          

22 59 37 113

2109

aleksandra_kanigowska@sggw.pl

Doktoranci

mgr inż. Paulina Ihnatowicz 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Agnieszka Białkowska 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Urszula Nasuta 22 59 37 122 2107  

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

22 59 37 123

2110

anna_gronowska_senger@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Analiza żywności; podstawy oceny żywienia; biologiczna ocena żywności; podstawy żywienia człowieka; racjonalizacja żywienia; żywienie w wieku rozwojowym; współczesne trendy w żywieniu człowieka; żywienie w warunkach ekstremalnych; planowanie żywienia dla różnych grup ludnosci; poradnictwo żywieniowe; aktualne problemy w żywieniu człowieka; nutrition and health; seminaria dyplomowe

 

Galeria

ZOZ_1 ZOZ_2 ZOZ_3 ZOZ_4