Zakład Oceny Żywienia

Drukuj

Zakład Oceny Żywienia

Sekretariat: mgr inż. Mariola Araucz, pok. 2109, tel.: 22 59 37 113
e-mail: zozyw@sggw.edu.pl

 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Jadwiga Hamulka
e-mail: jadwiga_hamulka@sggw.edu.pl, tel.: 22 59 37 112

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Jadwiga Hamułka

22 59 37 112

2102

jadwiga_hamulka@sggw.edu.pl

dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW

22 59 37 121

2103

malgorzata_drywien@sggw.edu.pl

dr hab. Magdalena Górnicka

22 59 37 123

2110

magdalena_gornicka@sggw.edu.pl

dr inż. Joanna Frąckiewicz

22 59 37 125

2108

joanna_frackiewicz@sggw.edu.pl 

dr n. wet. Anna Ciecierska

22 59 37 125

2108

anna_ciecierska@sggw.edu.pl

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

22 59 37 116

2128

marta_jeruszka_bielak@sggw.edu.pl

dr inż. Monika Zielińska-Pukos

22 59 37 122

2107

monika_zielinska@sggw.edu.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Mariola Araucz

22 59 37 113

2109

mariola_araucz@sggw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Kanigowska          

22 59 37 113

2109

aleksandra_kanigowska@sggw.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Paulina Ihnatowicz 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Agnieszka Białkowska 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Daria Masztalerz-Kozubek 22 59 37 122 2107  
mgr inż. Kacper Szewczyk 22 59 37 122 2107  

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

22 59 37 123

2110

 

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Analiza żywności; podstawy oceny żywienia; biologiczna ocena żywności; podstawy żywienia człowieka; racjonalizacja żywienia; żywienie w wieku rozwojowym; współczesne trendy w żywieniu człowieka; żywienie w warunkach ekstremalnych; planowanie żywienia dla różnych grup ludnosci; poradnictwo żywieniowe; aktualne problemy w żywieniu człowieka; nutrition and health; seminaria dyplomowe

 

Galeria

ZOZ_1 ZOZ_2 ZOZ_3 ZOZ_4