Informacje dla pracowników

Drukuj

Webmail

https://spin.sggw.pl/webmail/src/login.php


Wiadomości dla pracowników 


Zarządzenie Nr 100 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym z Unii Europejskiej - pobierz tutaj.


Decyzja Dziekana w sprawie oceny działalności organizacyjnej nauczycieli akademickich - pobierz tutaj.


Konkurs MINIATURA

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. 

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

Konkurs dedykowany jest naukowcom, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat.

Nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50  tys. zł

Więcej informacji znaleźć można tutaj.


Informacja Pełnomocnika Dziekana do spraw nauczania przez Internet dla nauczycieli zainteresowanych korzystaniem lub korzystających z platformy e-learningowej Uczelni - pobierz tutaj.