Informacje dla pracowników

Drukuj

Webmail

https://spin.sggw.pl/webmail/src/login.php

 


Wiadomości dla pracowników 


Konferencja jubileuszowa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

W dniu 9 września 2017 r. z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Żywienie Człowieka w 200-letniej historii nauczania rolniczego na ziemiach polskich”.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 lutego na adres e-mail: 40wnozczik@sggw.pl

Komunikat 1      Formularz zgłoszeniowy

Komunikat 2

W dniu uroczystych obchodów Jubileuszu 40-lecia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji zapraszamy na spotkanie absolwentów i pracowników Wydziału

Komunikat I

Komunikat II

Dane do przelewu:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

nr konta:23 1240 6003 1111 0000 4944 2416

tytuł wpłaty:

subkonto 507-20-100100-P00054-99; imię i nazwisko uczestnika Konferencji

 


Cykl Wydziałowych Seminariów Doktoranckich, rozpocznie się w dniu 8 marca br. /środa/, godz. 12.15 w sali Rady Wydziału. 

W poniższych załącznikach dostępne są regulamin oceny doktorantów oraz karta oceny, którą wypełniają poszczególni członkowie Komisji.

Regulamin - pobierz tutaj

Karta oceny - pobierz tutaj

Seminaria mają charakter otwarty - pobierz harmonogram


Konkurs MINIATURA

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. 

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

Konkurs dedykowany jest naukowcom, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat.

Nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50  tys. zł

Więcej informacji znaleźć można tutaj.


Informacja Pełnomocnika Dziekana do spraw nauczania przez Internet dla nauczycieli zainteresowanych korzystaniem lub korzystających z platformy e-learningowej Uczelni - pobierz tutaj.