Informacje dla pracowników

Drukuj

Webmail

https://spin.sggw.pl/webmail/src/login.php


Wiadomości dla pracowników 


Od 5 lutego 2021 roku obowiązuje nowa Księga Identyfikacji Wizualnej - opis i zasady stosowania znaku identyfikacji wizualnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Księga identyfikacji wizualnej - pobierz tutaj

Zasady udostępniania Znaku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podmiotom zewnętrznym - pobierz tutaj

Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie Znaku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - pobierz tutaj


Statut Uczelni - pobierz tutaj.

        Regulamin pracy - pobierz tutaj.

Kodeks etyki pracownika naukowego - pobierz tutaj.


Na szkolenia z obsługi platformy TEAMS można zapisywać się podając imię i nazwisko oraz swój adres mailowy u dr Luizy Ochnio - adres tutaj. Najbliższe szkolenie odbędzie się w 5 tygodniu kwietnia.

Najważniejsze informacje dotyczące zdalnego nauczania: zasoby i plany SGGW oraz linki do rozwiązań zewnętrznych można znaleźć tutaj


Decyzja Dziekana WNożCziK nr 7/2017 w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników Wydziału - pobierz tutaj.

Załącznik w wersji edytowalnej pobierz tutaj.

Decyzja Dziekana WNożCziK nr 8/2017 w sprawie informowania o finansowaniu publikacji ze środków na utrzymanie potencjału badawczego - pobierz tutaj.


Zarządzenie Nr 100 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym z Unii Europejskiej - pobierz tutaj.


Decyzja Dziekana w sprawie oceny działalności organizacyjnej nauczycieli akademickich - pobierz tutaj.


Informacja Koordynatora do spraw nauczania przez Internet dla nauczycieli zainteresowanych korzystaniem lub korzystających z platformy e-learningowej Uczelni - pobierz tutaj.