Informacje dla pracowników

Drukuj

Webmail

https://spin.sggw.pl/webmail/src/login.php


Wiadomości dla pracowników 


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji ma zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję Naukową z cyklu Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego, która odbędzie się w dniach 8-9.11.2018.

Ramowe tematy sesji

  • Mechanizmy działania składników pokarmowych
  • Żywienie różnych grup ludności
  • Dietoterapia chorób niezakaźnych
  • Zaburzenia odżywiania
  • Nowe trendy w dietetyce

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o:

  • Rejestrację na stronie internetowej:

http://www.zywienieifizjologia.sggw.pl/                                    

do dnia 20.03.2018

  • Dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 30.05.2018 r. w wysokości:

- 550 zł (doktoranci – 400 zł) - opłata obejmuje wydruk jednej zakwalifikowanej pracy w monografii oraz koszty materiałów konferencyjnych i wyżywienia. Koszty noclegów we własnym zakresie.

- 400 zł pozostałe osoby - opłata obejmuje wyłącznie koszty materiałów konferencyjnych i wyżywienia.

Numer konta zostanie podany na stronie internetowej: http://www.zywienieifizjologia.sggw.pl/

Szczegółowe informacje na temat konferencji pobierz tutaj.

Ramowy program Konferencji pobierz tutaj.

Komunikat II pobierz tutaj.


Decyzja Dziekana WNożCziK nr 7/2017 w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników Wydziału - pobierz tutaj.

Załącznik w wersji edytowalnej pobierz tutaj.

Decyzja Dziekana WNożCziK nr 8/2017 w sprawie informowania o finansowaniu publikacji ze środków na utrzymanie potencjału badawczego - pobierz tutaj.


Zarządzenie Nr 100 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatrudniania oraz wynagradzania osób realizujących zadania finansowane ze źródeł innych niż wymienione w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym z Unii Europejskiej - pobierz tutaj.


Decyzja Dziekana w sprawie oceny działalności organizacyjnej nauczycieli akademickich - pobierz tutaj.


Informacja Pełnomocnika Dziekana do spraw nauczania przez Internet dla nauczycieli zainteresowanych korzystaniem lub korzystających z platformy e-learningowej Uczelni - pobierz tutaj.