Informacje dla pracowników

Drukuj

Webmail

https://spin.sggw.pl/webmail/src/login.php

 


Wiadomości dla pracowników 


 

Konkurs MINIATURA

Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. 

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

Konkurs dedykowany jest naukowcom, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat.

Nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50  tys. zł

Więcej informacji znaleźć można tutaj.


Informacja Pełnomocnika Dziekana do spraw nauczania przez Internet dla nauczycieli zainteresowanych korzystaniem lub korzystających z platformy e-learningowej Uczelni - pobierz tutaj.