środa, 27.01.2021

Komunikaty

Oferta pracy dla studentów

25.01.2021 (poniedziałek)

Międzynarodowa organizacja V-Label, zajmująca się oznaczaniem wegetariańskich i wegańskich artykułów oraz usług poszukuje studentów ukraińskiego pochodzenia z III lub IV roku studiów I stopnia na kierunku: Technologia żywności i żywienia człowieka. a także Studentów II stopnia na kierunku: Technologia żywności i żywienia człowieka.

Poszukiwana jest osoba: odpowiedzialna, skrupulatna, z odpowiednią wiedzą z zakresu technologii żywności, pragnąca zdobyć doświadczenie w tematyce żywności wegańskiej i wegetariańskiej.

V-Label oferuje zatrudnienie na umowę o pracę z 3-miesięcznym okresem próbnym. Elastyczne godziny pracy. Lokalizacja – Warszawa, start: od zaraz.

Zapraszamy do przesłania CV zwłaszcza:

• Absolwentów, Studentów III lub IV roku studiów I stopnia na kierunku: Technologia żywności i żywienia człowieka.

• Studentów II stopnia na kierunku: Technologia żywności i żywienia człowieka.

Mile widziana jest:

• znajomość procesów technologicznych jakimi poddawane są różne surowce spożywcze

• wiedza dotycząca produkcji wyrobów wegańskich / wegetariańskich

• ogólna znajomość dotycząca przepisów prawnych obowiązujących w łańcuchu żywnościowym

• znajomość programów Microsoft Office,

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

• biegła znajomość języka ukraińskiego

Zgłoszenia wraz z CV (ze zgodą na przetwarzanie danych) należy wysyłać na adres: pl@v-label.eu

25.01

Oferta pracy

13.01.2021 (środa)

Firma Smart Vegetables Innovations Sp. z o. o poszukuje pracownika działu jakości. Szczegóły znajdziesz tutaj.

13.01

Praca dziekanatu Wydziału Żywienia Człowieka w okresie okołoświątecznym i noworocznym

21.12.2020 (poniedziałek)

Praca dziekanatu Wydziału Żywienia Człowieka w okresie okołoświątecznym i noworocznym

·         w dniach 23-24.12.2020 (środa, czwartek) – dziekanat nieczynny;

·         w dniu 28.12.2020 – dziekanat czynny;

·         w dniach 29, 30, 31.12.2020 – dziekanat nieczynny;

·         w dniach 4, 5.01.2021 – dyżur w pok. 071.

21.12

Oferta pracy

16.12.2020 (środa)

Firma Jeronimo Martins Polska S.A. poszukuje asystenta ds. organoleptycznych testów wewnętrznych – szczegóły tutaj

16.12

STUDIA ZAGRANICZNE – ERASMUS+ NABÓR DO 8 STYCZNIA

2.12.2020 (środa)

Uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej rozpoczęło nabór studentów na studia wymienne w ramach programu Erasmus+. Nabór trwa do 8 stycznia 2021 i dotyczy wyjazdów na studia w roku akademickim 2021/22 zarówno na semestr letni jak i zimowy.

Wszystkie informacje i wzory dokumentów znajdują się w poiższych załącznikach:

WŻC oferta uczelni

Formularz zgłoszeniowy i Klauzula informacyjna RODO

Zasady naboru

2.12

Konferencji online dla studentów „Student’s Vision of the World” Omsk State Agrarian University

30.11.2020 (poniedziałek)

W imieniu Omsk State Agrarian University zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Student’s Vision of the World”. Termin nadsyłania zgłoszeń 10.12.2020.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia pobierz tutaj.

Formularz zgłoszeniowy pobierz tutaj.

30.11

Funkcjonowanie Biblioteki Wydziału Żywienia Człowieka od poniedziałku 30 listopada br.

27.11.2020 (piątek)

Biblioteka będzie czynna w godzinach 9 – 15 od poniedziałku do piątku, szczegółowe zasady korzystania z biblioteki dostępne są tutaj.

27.11

Koło Dietetyków zaprasza na cykl spotkań online

23.11.2020 (poniedziałek)
23.11

Oferta pracy

2.11.2020 (poniedziałek)

Firma Edpol Food&Innovation Sp. z o.o. zaaprasza studentów i absolwentów do współpracy.

2.11

Informacja dla studentów II stopnia i doktorantów – stypendia w Bawarii

29.10.2020 (czwartek)

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2021/22 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts 853,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.

Please also see our flyerand further information can be found on the BAYHOST website.

The application deadline for first time applications is the 1st December 2020 (date of receipt!).

As the coronavirus pandemic is ongoing please note: In case of difficulties in collecting / sending the scholarship application to BAYHOST, applicants may contact me as soon as possible and we will try to find a feasible solution.

29.10

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19 – aktualizacja

27.10.2020 (wtorek)

Na stronie SGGW pojawiła się zaktualizowana informacja na temat ograniczenia prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19. Z informacją można zapoznać się tutaj. Aktualizacja nie wprowdza zmian w zakresie dydaktyki realizowanej na naszym Wydziale.

27.10

Aktualizacja: COVID 19 – najczęściej zadawane pytania

16.10.2020 (piątek)
Zaktualizowana lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi w związku z wpływem COVID 19 na życie akademickie w SGGW. 

 

Sprawy studenckie

 

 • Kto podejmuje decyzję o formie prowadzenia zajęć i organizacji pracy na danym wydziale?

Decyzje o formie prowadzenia zajęć i organizacji pracy na danym wydziale podejmuje dziekan. Z uwagi na pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, dotychczasowy sposób organizacji zajęć w semestrze zimowym może w najbliższym czasie ulec zmianie polegającej na wprowadzającej formy zdalnej dla większości zajęć realizowanych dotychczas w formie tradycyjnej. 

 

 • Jak uczelnia wspiera zdalną naukę?

Narzędzia wspierające naukę i na odległość to platformy MS Teams oraz Moodle. Każdy student ma dostęp do usługi Office 365 i konto w domenie sggw.edu.pl

IT dla studenta https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow

 

 • Czy są możliwe wizyty w dziekanatach?

Wizyty w dziekanatach powinny się ograniczać do niezbędnego minimum, studenci powinni być obsługiwani przede wszystkim na odległość – telefonicznie, pocztą internetową, za pośrednictwem platformy MS Teams. Konkretne zasady ustala Dziekan.

Przed planowaną wizytą w dziekanacie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Wydziału, ewentualne umówienie się, dzięki temu łatwiej będzie zachować bezpieczny dystans, uniknąć oczekiwania i gromadzenia się przed wejściem do dziekanatu.

 

 • Czy egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane na odległość?

Tak. Decyzję o trybie przeprowadzenia takiego egzaminu podejmuje dziekan na wniosek dyplomanta. 

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/dokumenty-do-pobrania 

 

 • Czy w czasie pandemii działa Biblioteka SGGW?

Tak. Aktualne informacje dotyczące organizacji pracy Biblioteki można znaleźć na http://bg.sggw.pl/

 

 • Jestem studentem/doktorantem, podejrzewam u siebie zakażenie koronawirusem. Co robić?

Przede wszystkim należy zachować się odpowiedzialnie z troską o zdrowie swoje i innych. Należy postępować zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, skontaktować się z lekarzem i postępować wg jego zaleceń, a następnie jak najszybciej przekazać informację o podejrzeniu zachorowania wg poniższego schematu:

Uczestnicy zajęć dydaktycznychw formie tradycyjnej, powinni przekazać informację, o której mowa powyżej, odpowiednio właściwemu dziekanowi, kierownikowi studiów doktoranckich, kierownikowi Szkoły Doktorskiej SGGW, kierownikowi studiów podyplomowych, Pełnomocnikowi Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW telefonicznie lub pocztą internetową na imienny adres właściwej osoby w domenie sggw.edu.pl.

Osoby poinformowaneprzez uczestników zajęć dydaktycznych o podejrzeniu u tych osób objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 niezwłocznie informują o tym Rektora lub Kanclerza SGGW.

 

 • Gdzie mam składać wnioski o stypendium? 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę składane są w Dziekanacie, natomiast wnioski o stypendium rektora:

 • jeśli wniosek dotyczy tylko średniej ocen – w dziekanacie,
 • jeśli wniosek dotyczy średniej ocen i jednocześnie innych osiągnięć albo tylko innych osiągnięć – w Odwoławczej Komisji Stypendialnej (BSS bud.8 pok. 3).

 

 • Jak będzie wyglądała sesja?

Nie jest to jeszcze wiadome, będzie to zależało od sytuacji epidemicznej oraz decyzji dziekanów po konsultacjach z koordynatorami poszczególnych przedmiotów.

 

 • Czy egzamin może odbyć się stacjonarnie, jeżeli przedmiot jest prowadzony zdalnie?

Weryfikacja osiągania efektów uczenia się – zaliczenia– realizowana jest w formie tradycyjnej lub zdalnej. Sytuacja, w której zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, a zaliczenie/egzamin w formie tradycyjnej lub odwrotnie nie jest wykluczona. Decyzje o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów w formie tradycyjnej lub zdalnej podejmuje Dziekan.

Zasady zaliczeń zdalnych określa Zarządzenie Rektora nr 39 z 15 czerwca 2020 r.

 

 • Jakie środki ochrony zapewnia SGGW studentom na zajęciach stacjonarnych? 

Wprowadzone zostały zasady obowiązujące uczestników zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej. Zasady te powinny być przez każdego członka naszej społeczności dla jego własnego dobra ściśle przestrzegane. Student podejrzewający u siebie jakąkolwiek infekcję nie powinien przychodzić na zajęcia, na zajęciach studenci pozostają w maskach osłaniających usta i nos, zachowują bezpieczny dystans, korzystają wyłącznie z własnych przyborów, nie przynoszą na zajęcia żadnych przedmiotów zbędnych, dezynfekują dłonie przed wejściem do budynku i na zajęcia oraz w trakcie zajęć. Pomieszczenia są wietrzone, powierzchnie dotykowe są systematycznie dezynfekowane.  

 

 • Jak reagować w sytuacji, gdy ktoś nie przestrzega zasad bezpieczeństwa?

Wszyscy członkowie naszej społeczności odczuwają obecnie coraz silniejszą presję i obawę o swoje zdrowie. Nie zawsze nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest złą wolą danej osoby. Należy w takiej sytuacji przede wszystkim zachować spokój i zadbać o swoje bezpieczeństwo, jednocześnie zwracając takiej osobie uwagę, że nie stosuje się do przyjętych zasad współżycia społecznego, narażając tym samym innych.

 

 • Czy student może odmówić nauki stacjonarnej?

Jeśli zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej (stacjonarnej) to jest to podyktowane koniecznością osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się wynikających z realizacji zajęć praktycznych, które do tych zajęć są przypisane. Jeśli student obawia się o swoje zdrowie i ma obawy przed uczestnictwem w zajęciach stacjonarnych może rozważyć wniosek o udzielenie urlopu od zajęć na zasadach opisanych w Regulaminie studiów w SGGW. Odmowa udziału w zajęciach tradycyjnych (które ograniczane są do minimum) wiąże się z tym, że efekty uczenia się nie zostaną osiągnięte i student nie uzyska zaliczenia danych zajęć.

 

 • Jestem w trudnej sytuacji materialnej, czy należy mi się zapomoga?

Student może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zapomogi na zasadach i z powodów opisanych w regulaminie świadczeń. Czy przyznanie zapomogi będzie zasadne oceni na podstawie przedłożonych dokumentów Wydziałowa Komisja Stypendialna.

 

 • Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta należy dostarczyć do Dziekanatu pocztą lub osobiście, po wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami o organizacji pracy danego dziekanatu, ewentualnie umówieniu się na konkretny czas.

 

Akademiki 

 

 • Czy akademiki będą normlanie funkcjonowały?

Tak, utrzymujemy funkcjonowanie akademików w reżimie sanitarnym, który wprowadziliśmy z początkiem semestru. 

 • Czy do akademików mogą mieć wstęp osoby z zewnątrz?

Obowiązuje zakaz wchodzenia osób z zewnątrz do domów studenckich SGGW. Szczegółowe informacje są dostępne na stroniehttp://adiss.sggw.pl

 • Czy w akademikach można organizować spotkania towarzyskie, edukacyjne, integracyjne?

Niestety nie.

 • Czy administracja domów studenckich zapewnia maseczki, rękawiczki?

Mieszkańcy zaopatrują się sami w środki ochrony indywidualnej. Przy wejściu do budynków są płyny do dezynfekcji rąk.

 • Co robić w przypadku podejrzenia zakażenia?

Należy skontaktować się z lekarzem POZ lub stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do przekazanych wytycznych. Należy powiadomić o podejrzeniu zachorowania telefonicznie recepcję lub administrację akademika.

W przypadku otrzymania decyzji o obowiązkowej kwarantannie mieszkaniec jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administracji domu studenckiego.

 

Organizacja wydarzeń / konferencji

 

 • Czy na SGGW możliwe jest organizowanie konferencji, szkoleń i innych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych?

Ograniczamy możliwość organizowania wydarzeń tego typu. Ograniczenia nie dotyczą wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość (imprezy online itp.).

16.10

Samorząd Studentów Wydziału Żywienia Człowieka

16.10.2020 (piątek)

Czy chcesz aby studia kojarzyły Ci się tylko z siedzeniem po nocach nad książkami oraz uczeniem się do kolokwiów i egzaminów? Jeżeli nie, to razem z nami stwórz Wydział na jakim chciałbyś studiować.

Jako członek Rady Wydziałowej Samorządu Studentów możesz wzbogacić życie studentów nie tylko pod kątem naukowym ale także kulturalnym i rozrywkowym. Jesteś na bieżąco ze sprawami Twojego Wydziału i masz możliwość brania udziału w procesie decyzyjnym. Masz możliwość rozwinięcia własnych kompetencji, pomocy innym i tworzenia ciekawych projektów. Podszlifujesz swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, dyskusji oraz prezentacji przed dużą grupą słuchaczy. Przestaniesz być anonimowy i kojarzyć Cię będzie większość kadry naukowej oraz studentów. Nawiążesz również cenne relacje, które mogą Ci się przydać po skończeniu studiów. Napisz do nas wzcz@samorzad.sggw.pl

Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Żywienia Człowieka

16.10

Informacja dotycząca spotkania Koła Naukowego Dietetyków

9.10.2020 (piątek)

Najbliższe zebranie Koła Naukowego Dietetyków odbędzie się online we wtorek (20 października br.) o godz. 19.00 w programie Teams. Serdecznie zapraszamy członków Koła oraz wszystkich zainteresowanych studentów naszego Wydziału do udziału w obradach. Nowe osoby mogą dopisać się do grupy/spotkania kontaktując się z Przewodniczącymi Koła – Julią Szymańską (julia28sz@interia.pl) lub Patrykiem Kaniewskim (p.kaniewski98@gmail.com)

9.10

Biuro Karier SGGW zaprasza do udziału w projekcie ułatwiającym start zawodowy

5.10.2020 (poniedziałek)

Przedstawiamy propozycję udziału w projekcie, który będzie przydatny podczas poszukiwania pracy, praktyki czy stażu. Bez wychodzenia z domu i bezpłatnie!!! 

Każdy student, który dołączy do projektu otrzymuje wsparcie w postaci 3 godzin pracy z doradcą zawodowym, dostęp do testu zintegrowanej osobowości oraz udział w warsztacie dotyczącym omówienia wyników tego testu. Dla chętnych mamy również szkolenia z umiejętności miękkich oraz przedsiębiorczości. Nowością w naszym projekcie jest coaching indywidualny dla osób już pracujących, które umowę podpisały nie później niż 3 miesiące temu.

Korzyści z udziału w projekcie to:
– testy osobowości i wynikająca z nich wiedza o sobie samym,

– przygotowanie profesjonalnego dokumentów aplikacyjnych,

– przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

które są niezbędne przy skutecznym poszukiwaniu pracy, stażu, praktyk.

Zapisz się już teraz!!! Pracujemy hybrydowo!!!

https://sukcesznatury.sggw.pl/zapisz-sie-do-projektu/

Zespół Biura Karier

Szczegóły znajdziesz tutaj.

5.10

Oferta pracy/stażu na ½ etatu dla studenta technologii żywności i nauk pokrewnych

1.10.2020 (czwartek)

Firma Life Beauty Pharma, działająca w obszarze żywności innowacyjnej (superfoods i meal replacent products), suplementów diety w tym nutraceutyków oraz kosmetyków, poszukuje osoby na stanowisko TECHNOLOG ŻYWNOŚCI. Szczegóły tutaj.

1.10

Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów – rekrutacja do 12 października br.

30.09.2020 (środa)

Rekrutacja dla studentów – stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II do 12 października

W tym roku już po raz 16. Warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać, jeśli:

– osiągają dobre wyniki w nauce,

– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla studentów i słuchaczy szkół policealnych – do 12 października 2020 roku; uczniowie – nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

informacja na facebook’u 

30.09

Flimy dydaktyczne: Podstawy chemii, Podstawy analizy chemicznej, Chemia organiczna

29.09.2020 (wtorek)

W okresie ostatnich wakacji, pracownicy Katedry Chemii przygotowali ok. 65 godzin filmów dydaktycznych z chemii. Inicjatorem tej akcji był Prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor SGGW ds. dydaktyki, przy wsparciu kierownika Katedry Chemii dr hab. Agaty Górskiej, prof. SGGW. Filmy zostały nakręcone przez uczelnianą ekipę „SGGW TV”.

Filmy są przeznaczone głównie dla studentów SGGW, mających słabe podstawy z tego przedmiotu, nie zdających chemii na maturze. Mogą z nich korzystać zarówno studenci starszych lat czy doktoranci, jak też uczniowie szkół średnich, chcący uzupełnić lub rozszerzyć swoją wiedzę.

Filmy są zamieszczone na YouTube, kanał SGGW Science. Linki do poszczególnych działów można znaleźć tutaj

 

29.09

Opiekunowie roku na rok akademicki 2020/2021

18.09.2020 (piątek)

KIERUNEK

OPIEKUN

EMAIL

Dietetyka – stacjonarne (1 st.)

Dr inż. Aleksandra Kołota

aleksandra_kolota@sggw.edu.pl

Dietetyka – stacjonarne (2 st.)

Dr inż. Małgorzata Stachoń

malgorzata_stachon@sggw.edu.pl

Dietetyka – niestacjonarne (1 st.)

Dr Agata Białecka-Dębek

agata_bialecka_debek@sggw.edu.pl

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności  

stacjonarne (1 st.)

Dr inż. Agata Antoniewska

agata_antoniewska@sggw.edu.pl

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności  

stacjonarne (2 st.)

Dr inż. Krzysztof Tambor

krzysztof_tambor@sggw.edu.pl

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

niestacjonarne (1 st. i 2 st.)

Dr inż. Elżbieta Rosiak

elzbieta_rosiak@sggw.edu.pl

Gastronomia i Hotelarstwo

stacjonarne (1 st.)

Mgr Monika Hanula

monika_hanula@sggw.edu.pl

18.09

Organizacja i działanie domów studenckich w roku akademickim 2020/21

4.09.2020 (piątek)
Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w organizacji i działaniu akademików.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, realizując najnowsze rekomendacje i zalecenia MNiSW i GIS wprowadzamy niezbędne zmiany w organizacji i działaniu akademików.

 

SGGW zmiejsza liczbę miejsc w pokojach. W 8 akademikach przy ul. Nowoursynowskiej 161 tj. Adara, Bazyliszek, Cezar, Dendryt, Eden, Feniks, Grand i Hilton przekształcamy standardowe pokoje 3-osobowe w pokoje 2-osobowe, a standardowe pokoje 2-osobowe w pokoje 1-osobowe. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniamy:

– większy dystans społeczny wśród mieszkańców akademików,

– wyższe bezpieczeństwo sanitarne,

– zwiększenie komfortu zamieszkania.

 

Aby uwzględnić potrzeby specjalne części studentów np. małżeństw, rodzeństw oraz studentów w trudnej sytuacji materialnej, potrzebujących jak najtańszych miejsc w akademiku, SGGW przyjmuje hybrydowy system funkcjonowania tych domów studenckich poprzez możliwość zakwaterowania wg nominalnej pojemności pokoi, na wniosek zainteresowanych studentów.

Szczegółowe informacje dotyczące cen miejsc w domach studenckich od 01.10.2020 podamy na stronie http://adiss.sggw.pl/ po konsultacji z Samorządem Studentów SGGW.

4.09