Komunikaty

Drukuj

Dyżur dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych

Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 24.02.2018 w godz. 9-14 pełni dziekanat górny pokój A63.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych, I stopień, rok I, kierunek GiH

Ćwiczenia z przedmiotu Podstawy fizjologii człowieka rozpoczną się w dniach 5-7.03.2018.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych, kierunek GiH

Ćwiczenia z przedmiotu Żywienie Człowieka trwają 10 tygodni i rozpoczynają się od drugiego tygodnia semestru letniego (26.02-04.03), tj. pierwsze zajęcia odbędą się w środę 28.02. Natomiast ostatnie ćwiczenia odbywają się w tygodniu 07.05-13.05.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych kierunku ŻCziOŻ – III rok oraz Dietetyka – II rok

Ćwiczenia z przedmiotu Ocena żywienia realizowane będą przez 10 tygodni, w układzie 3 godz. (5.03.2018 – 24.05.2018). Zajęcia rozpoczną się w dniach 5-8.03.2018 (sala 2106).

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych, I stopień, rok I, kierunek Dietetyka

Zajęcia z przedmiotu Towaroznawstwo żywności przetworzonej (ćwiczenia i wykłady) rozpoczną się 26 lutego.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych, I stopień, rok I, kierunek ŻCziOŻ oraz Dietetyka

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia człowieka rozpoczną się w dniach 5-9.03.2018 (sala 2088)

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych, I stopień, rok III, kierunek ŻCziOŻ

Zajęcia z przedmiotu „Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” rozpoczną się od drugiego zjazdu, tj. 9-11.03

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych II rok I stopień kierunek Dietetyka

Przedmiot Żywienie wybranych grup ludności – ćwiczenia realizowane są przez 10 tygodni, rozpoczęcie w poniedziałek 26.02.18 – zakończenie w czwartek 24.05.18. Przerwa w zajęciach (zbieranie danych terenowych) w dniach 05.04.; 09.04.; 12.04.br.

Wyjazd semestralny dla studentów i doktorantów – Tajwan NPUST

Zachęcamy do aplikowania na semestralne wyjazdy dla studentów i doktorantów, na podstawie umowy bilateralnej pomiędzy SGGW a National Pingtung University of Science and Technology (Tajwan):

Nabór na sem. zimowy (wrzesień-styczeń) roku 2018/19 będzie prowadzony w BWM (pok. 20, bud. 8) do 31 marca 2018.

Szczegóły uczestnictwa w wymianie są opisane na stronie BWM w zakładce programu edukacyjne – wyjazdy studentów – współpraca w ramach umów bilateralnych: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/wspolpraca-w-ramach-umow-bilateralnych.

Studenci mają zagwarantowane darmowe zakwaterowanie w uczelni przyjmującej przez okres 3 miesięcy. Pozostałe koszty ponoszą samodzielnie.

Z wymiany może skorzystać max. 4 uczestników w roku akademickim na okres max. 5 miesięcy.

  • Uczelnia NPUST ma profil zbliżony do SGGW i składa się z 6 wydziałów:
  • College of Agriculture (w tym m.in.: plant industry, plant medicine, biological science and technology, bioresources, forestry, wood science, food science, animal science, aquaculture)
  • College of Engineering (w tym m.in.: civil engineering, soil and water conservation)
  • College of Management (w tym m.in.: finance, management, hotel and restaurant management, agribusiness)
  • College of Humanities and Social Sciences (w tym m.in.: teacher education program)
  • College of Veterinary Medicine (w tym m.in.: veterinary medicine, wildlife conservation)
  • International College

Warto zwrócić uwagę na bardzo dobrze rozbudowane zaplecze badawcze NPUST dla kierunku żywieniowego i gastronomicznego.

Płatne praktyki absolwenckie kampanii społecznej „Wiem, co jem”

Zapraszamy absolwentów kierunków dietetyka lub żywienie człowieka do odbycia 3-miesięcznych praktyk absolwenckich Praktyki obejmują prowadzenie cyklu trzech warsztatów o zdrowym stylu życia dla uczniów klas drugich warszawskich szkół podstawowych.

Czas realizacji: 22 stycznia – 22 kwietnia 2018 r.

Do udziału w praktykach mogą przystąpić osoby z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata.

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do 29 grudnia 2017 r. na adres mailowy:  wiemcojem@um.warszawa.pl

Więcej informacji na stronie www.wiemcojem.um.warszawa.pl

Informacja na temat organizacji ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia

Uchwała Rady Wydziału dotycząca organizacji ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia kończących się w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/18, pobierz tutaj.

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student – Wynalazca

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student – Wynalazca. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyska w Kielcach. Pięciu Laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 46. Wystawie Wynalazków w Genewie.

Zaproszenie pobierz tutaj.

Szczegóły pobierz tutaj.

Oferta pracy

Oferta 5 miesięcznego płatnego stażu w Warszawie – pobierz tutaj.

Informacja dla korzystających z platformy e-learningowej Uczelni

Wszystkim nowo przyjętym Studentom zostały założone konta w serwisie e-learningowym naszej uczelni na: http://e.sggw.pl. Aby można było korzystać z Kursów tam się znajdujących, studenci nie powinni rejestrować się samodzielnie. Mogą zalogować się wpisując numer albumu poprzedzony literką s. Informacja o haśle przekazywana jest na zajęciach z Technologii informacyjnej, jest też opisana na posterach w salach komputerowych 2072 i 1128.

Informacja dla studentów stacjonarnych kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, I stopień, III rok

Informacja dla studentów kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, studia stacjonarne I stopnia, rok 3, semestr 5.

Ćwiczenia z toksykologii żywności (10 ćwiczeń x 3 godziny) odbywają się w następujących tygodniach:

1) Październik 2017: 09 – 15, 16 – 22, 23 – 29

2) Listopad 2017: 06 – 12, 13 – 19, 20 – 26

3) Grudzień 2017: 04 – 10, 11 – 17, 18 – 24

4) Styczeń 2018: 15 – 21

Koordynator ćwiczeń: dr inż. Katarzyna Kozłowska, tel. 22 5937-115, p.2127