Komunikaty

Drukuj

Odwołane konsultacje Prodziekana ds. dydaktyki dr hab. Jadwigi Hamułki

W dniach 19-23 marca br. konsultacje Prodziekana ds. dydaktyki dr hab. Jadwigi Hamułki, prof. SGGW są odwołane.

Wydziałowa Agencja Pośrednictwa Pracy w Gastronomii i Hotelarstwie

Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji rozpoczęła działalność agencja pośrednictwa pracy w gastronomii i hotelarstwie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można tutaj.

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych, I stopień, sem. 6 kierunek GiH

W terminach: 25.02, 11.03, 25.03, 15.04, 29.04 realizowane będą Badania marketingowe na rynku usług (UWAGA! 29.04 – w tym terminie zajęcia odbywały się będą w wymiarze 2 godzin na grupę)

W terminach: 25.03, 27.05, 10.06 obywały będą się zajęcia z Biznesplanu w gastronomii i hotelarstwie (UWAGA! 25.03 – w tym terminie zajęcia realizowane będą w wymiarze jednogodzinnym)

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych, I stopień, rok I, kierunek GiH

Ćwiczenia z przedmiotu Podstawy fizjologii człowieka rozpoczną się w dniach 5-7.03.2018.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych, kierunek GiH

Ćwiczenia z przedmiotu Żywienie Człowieka trwają 10 tygodni i rozpoczynają się od drugiego tygodnia semestru letniego (26.02-04.03), tj. pierwsze zajęcia odbędą się w środę 28.02. Natomiast ostatnie ćwiczenia odbywają się w tygodniu 07.05-13.05.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych kierunku ŻCziOŻ – III rok oraz Dietetyka – II rok

Ćwiczenia z przedmiotu Ocena żywienia realizowane będą przez 10 tygodni, w układzie 3 godz. (5.03.2018 – 24.05.2018). Zajęcia rozpoczną się w dniach 5-8.03.2018 (sala 2106).

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych, I stopień, rok I, kierunek Dietetyka

Zajęcia z przedmiotu Towaroznawstwo żywności przetworzonej (ćwiczenia i wykłady) rozpoczną się 26 lutego.

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych, I stopień, rok I, kierunek ŻCziOŻ oraz Dietetyka

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia człowieka rozpoczną się w dniach 5-9.03.2018 (sala 2088)

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych, I stopień, rok III, kierunek ŻCziOŻ

Zajęcia z przedmiotu „Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” rozpoczną się od drugiego zjazdu, tj. 9-11.03

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych II rok I stopień kierunek Dietetyka

Przedmiot Żywienie wybranych grup ludności – ćwiczenia realizowane są przez 10 tygodni, rozpoczęcie w poniedziałek 26.02.18 – zakończenie w czwartek 24.05.18. Przerwa w zajęciach (zbieranie danych terenowych) w dniach 05.04.; 09.04.; 12.04.br.

Wyjazd semestralny dla studentów i doktorantów – Tajwan NPUST

Zachęcamy do aplikowania na semestralne wyjazdy dla studentów i doktorantów, na podstawie umowy bilateralnej pomiędzy SGGW a National Pingtung University of Science and Technology (Tajwan):

Nabór na sem. zimowy (wrzesień-styczeń) roku 2018/19 będzie prowadzony w BWM (pok. 20, bud. 8) do 31 marca 2018.

Szczegóły uczestnictwa w wymianie są opisane na stronie BWM w zakładce programu edukacyjne – wyjazdy studentów – współpraca w ramach umów bilateralnych: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/wspolpraca-w-ramach-umow-bilateralnych.

Studenci mają zagwarantowane darmowe zakwaterowanie w uczelni przyjmującej przez okres 3 miesięcy. Pozostałe koszty ponoszą samodzielnie.

Z wymiany może skorzystać max. 4 uczestników w roku akademickim na okres max. 5 miesięcy.

  • Uczelnia NPUST ma profil zbliżony do SGGW i składa się z 6 wydziałów:
  • College of Agriculture (w tym m.in.: plant industry, plant medicine, biological science and technology, bioresources, forestry, wood science, food science, animal science, aquaculture)
  • College of Engineering (w tym m.in.: civil engineering, soil and water conservation)
  • College of Management (w tym m.in.: finance, management, hotel and restaurant management, agribusiness)
  • College of Humanities and Social Sciences (w tym m.in.: teacher education program)
  • College of Veterinary Medicine (w tym m.in.: veterinary medicine, wildlife conservation)
  • International College

Warto zwrócić uwagę na bardzo dobrze rozbudowane zaplecze badawcze NPUST dla kierunku żywieniowego i gastronomicznego.

Płatne praktyki absolwenckie kampanii społecznej „Wiem, co jem”

Zapraszamy absolwentów kierunków dietetyka lub żywienie człowieka do odbycia 3-miesięcznych praktyk absolwenckich Praktyki obejmują prowadzenie cyklu trzech warsztatów o zdrowym stylu życia dla uczniów klas drugich warszawskich szkół podstawowych.

Czas realizacji: 22 stycznia – 22 kwietnia 2018 r.

Do udziału w praktykach mogą przystąpić osoby z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata.

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do 29 grudnia 2017 r. na adres mailowy:  wiemcojem@um.warszawa.pl

Więcej informacji na stronie www.wiemcojem.um.warszawa.pl

Informacja na temat organizacji ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia

Uchwała Rady Wydziału dotycząca organizacji ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia kończących się w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/18, pobierz tutaj.

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student – Wynalazca

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student – Wynalazca. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyska w Kielcach. Pięciu Laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 46. Wystawie Wynalazków w Genewie.

Zaproszenie pobierz tutaj.

Szczegóły pobierz tutaj.

Oferta pracy

Oferta 5 miesięcznego płatnego stażu w Warszawie – pobierz tutaj.