Komunikaty

Drukuj

Wageningen University’s Challenge for students

In 2018, Wageningen University will proudly celebrate its 100th anniversary. We will be celebrating with partners, students, alumni and staff that contributed to many of the innovative and sustainable solutions of the past century. Those successes inspire us to contribute to innovations and solutions for present and future challenges.

As part of the celebrations and with a focus on the future, we are organizing a Student Challenge: Design the Ultimate Urban Greenhouse. This will be a multi-disciplinary Challenge, open to student teams all around the globe. Students are being challenged to submit an urban greenhouse design which brings professional food production into urban neighborhoods, connects it with local energy systems and encourages citizens to engage with sustainable production and consume healthy food.

Registration 1st to 31st October 2017

Present design to a jury in August 2018

Design the ultimate urban greenhouse” see  www.wur.eu/studentchallenges  

 

Praktyki wyjazdowe Włochy, październik 2017

Wciąż dostępnych jest kilka miejsc na płatne praktyki we Włoszech, w rejonie jeziora Garda w terminie 20 – 29 października 2017 r. Praktyki o charakterze gastronomiczno – hotelarskim, umożliwiają zaliczenie studentom kierunków Gastronomia i hotelarstwo oraz Żywienie człowieka i ocena żywności 100 godzin praktyk. Nieobecność na zajęciach zostanie usprawiedliwiona. Orientacyjna cena: ok. 1700 zł. Szczegółowy koszt zostanie podany po ustaleniu miejsca noclegów i przewoźnika.

Zgłoszenia mailowe proszę kierować na adres danuta_jaworska@sggw.pl lub zgłaszać się osobiście do dr hab. Danuta Jaworska pok. 81 lub dr Monika Hoffmann pok. 1086.

Relację z ubiegłorocznego wyjazdu można znaleźć tutaj.

Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych ”Człowiek wobec problemów współczesnego świata”

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza koła naukowe i studentów do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych ”Człowiek wobec problemów współczesnego świata”.

Termin zgłoszenia: 10.10.2017 r.

Zaproszenie

Informacja

Wytyczne przygotowania referatów

Zgłoszenie

Oferty pracy

Oferty pracy dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich znaleźć można na naszej stronie, w dziale absolwent. Kliknij tutaj.

Regulamin kampusu SGGW i domów studenckich

Zachęcamy do odświeżenia sobie znajomości regulaminów kampusu SGGW i domów studenckich, przypominając jednocześnie, że są one obowiązkowe dla wszystkich studentów SGGW.

Regulaminy dostępne są tutaj.

Oferta pracy dla studentów ostatniego semestru i absolwentów WNoŻCiK

Oferta pracy na stanowisku: Pełnomocnik ds. jakości i bezpieczeństwa żywności
Miejsce Pracy: Grupa Producentów „AGROS” www.agros-warzywa.pl

Szczegóły pobierz tutaj.

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta na rok 2018/2019

Informacje na temat naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych na rok 2018/2019 znaleźć można tutaj 

Bezprzewodowy bezpłatny internet na terenie SGGW

W ostatnim czasie uruchomiona została nowa usługa informatyczna – EDUROAM, dzięki której pracownicy, doktoranci oraz studenci SGGW mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego internetu na terenie SGGW. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie https://www.eduroam.pl/ oraz tutaj.

Rekrutacja na stypendia państwowe Federacji Rosyjskiej przeznaczone na naukę w rosyjskich uniwersytetach

Informacje na temat rekrutacji na stypendia państwowe Federacji Rosyjskiej przeznaczone na naukę w rosyjskich uniwersytetach na poziomie – licencjat, studia magisterskie i doktoranckie pobrać można tutaj.

STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE – ERASMUS+

Uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej ruszyło z naborem studentów na studia wymienne i praktyki w ramach programu Erasmus+. Wszystkie informacje i wzory dokumentów znajdują się w poniższych załącznikach:

Informacja o naborze
WNoŻCiK oferta uczelni
Formularz zgłoszeniowy
Przewodnik kwalifikacji do programu 

Programy stypendialne dla doktorantów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów
stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie
badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.

Informacje na temat oferty dla doktorantów znaleźć można na stronie MNiSW

 

Decyzja Dziekana w sprawie zasad zmian formy i kierunku studiów na WNoŻCziK

Zasady dotyczące zmiany formy i kierunku studiów na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Kosnumpcji SGGW w Warszawie, obowiązujące od 1.10.2016 r. pobierz tutaj.

Informacja dla Studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, zainteresowanych programem SPSS, Imago 4 lub starsze wersje

Informacja dla Studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, zainteresowanych programem SPSS, Imago 4 lub starsze wersje.

Pozyskanie SPSS – pobierz tutaj.

Pozyskanie Statistica – pobierz tutaj.

Praktyki zagraniczne

Oferta praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus +. Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Prośba o ocenę zasobów wspomagających proces dydaktyczny na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Prosimy wszystkich studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji o wypełnienie, do końca semestru zimowego, następującej ankiety:

 

Kwestionariusz ankiety oceny zasobów wspomagających proces dydaktyczny

http://goo.gl/forms/stbbgYQDLb

Badanie jest anonimowe.