wtorek, 19.03.2019

Komunikaty

Nowe plany zajęć

7.03.2019 (czwartek)

Zmienione plany zajęć zaczynają obowiązywać z dniem 8 marca br.

7.03

Student Talent Show SGGW

6.03.2019 (środa)

Zapraszamy do wzięcia udziału w Student Talent Show SGGW. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej osobowości wśród studentów SGGW posiadających różnorodne talenty i umiejętności.

Warunkiem zapisu i udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia (wiadomości e-mail) przez Uczestnika/ Uczestnika zbiorowego na adres internetowy: student.talent.show@samorzad.sggw.pl

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

6.03

Informacja dla studentów kierunku Projektowanie żywności, studia stacjonarne, II stopień, I rok

22.02.2019 (piątek)

Datę składania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych ustala się na termin 05.03.2019.

Datę składania wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych ustala się na termin 11.03.2019.

Dodatkowo osoby, które ukończyły 1-szy stopień studiów poza SGGW w Warszawie ubiegające się o stypendium naukowe zobligowane są do dostarczenia:

-zaświadczenia o średniej ocen z co najmniej 5 przedmiotów ukończonej Uczelni

-podpisany suplement ukończenia studiów 1-go stopnia

22.02

Informacja dla studentów kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia stacjonarne, II stopień, I rok

22.02.2019 (piątek)

Do 5 marca br. składanie wniosków o stypendium Rektora, do 11 marca składanie wniosków socjalnych.

22.02

Informacja dla studentów kierunku Dietetyka, studia stacjonarne, I stopień, I rok

22.02.2019 (piątek)

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia człowieka rozpoczynają się od 25.02.2019.

Ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia człowieka dla studentów powtarzających przedmiot (zajęcia w  piątki 14-17) rozpoczynają się od 1.03.2019.

22.02

Informacja dla studentów kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia stacjonarne, II stopień, I rok

21.02.2019 (czwartek)

Wykłady z Żywności wygodnej będą prowadzone na zmianę z wykładami z Certyfikacji bezpieczeństwa żywności w środy w godz. 8-10 w Auli 4. Kolejność prowadzonych zajęć znajdą Państwo na planach, które wywieszone są w zakładach. 

21.02

Informacja dla studentów kierunku Dietetyka, studia stacjonarne, I stopień, II rok

21.02.2019 (czwartek)

Ćwiczenia z przedmiotu „Żywienie wybranych grup ludności” są realizowane w cyklu 10-tygodniowym: rozpoczęcie 13 marca (środa) – zakończenie 6 czerwca (czwartek); przerwy w zajęciach w dniach 10-11.04.; 24-25.04.br.

21.02

Informacja dla studentów kierunku Dietetyka, II stopień, I rok, przedmiot: PROPEDEUTYKA GERONTOLOGII

18.02.2019 (poniedziałek)

Ćwiczenia z przedmiotu Propedeutyka gerontologii rozpoczynają się: dla grup wtorkowych: 26 marca 2019, dla grup czwartkowych 28 marca 2019.

18.02

Edukacja żywieniowa dla dzieci – poszukiwani wolontariusze

28.01.2019 (poniedziałek)

Stowarzyszenie Dietanova poszukuje wolontariuszy – studentów lub absolwentów kierunku dietetyka lub żywienie człowieka i ocena żywności, którzy poprowadzą warsztaty edukacyjne dla dzieci. Udział w projekcie umożliwia zaliczenie praktyk studenckich. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

 

28.01

Ogólnopolski Konkurs „Nauka i praktyka w zawodzie dietetyka”

24.01.2019 (czwartek)

Konkurs zorganizowany przez Akademię Dietetyki, skierowany jest do absolwent studiów I stopnia oraz studentów i absolwentów studiów II stopnia, kierunku: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne jak również innych pokrewnych kierunków studiów zainteresowanych żywieniem.

Konkurs przewiduje nagrodę głową, którą jest: – cykl specjalistycznych szkoleń: • Żywienie w sporcie – 30h • Zasady żywienia dzieci – 30h • Żywienie kobiet w ciąży i karmiących piersią – 30h – zestaw 7 plansz edukacyjnych Akademii Dietetyki.

Ponadto autorzy dwóch wyróżnionych prac otrzymają: – jedno z powyższych szkoleń specjalistycznych do wyboru oraz zestaw 7 atrakcyjnych plansz edukacyjnych.

Szczegółowe informacje związane z konkursem znajdują się tutaj.

 

 
24.01

Płatne praktyki absolwenckie kampanii społecznej „Wiem, co jem”

15.01.2019 (wtorek)

Zapraszamy absolwentów kierunków dietetyka lub żywienie człowieka do odbycia 3-miesięcznych praktyk absolwenckich

Praktyki obejmują prowadzenie cyklu trzech warsztatów o zdrowym stylu życia dla uczniów klas drugich warszawskich szkół podstawowych. Czas trwania praktyki: trzy miesiące

Do udziału w praktykach mogą przystąpić osoby z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata.

Zgłoszenia wraz z CV należy wysłać na adres mailowy: wiemcojem@um.warszawa.pl

Więcej informacji na stronie www.wiemcojem.um.warszawa.pl

15.01

Oferta stażu dla studentów I i II stopnia

15.01.2019 (wtorek)

Dział Zarządzania Jakością Metro Group (PL. Makro Cash and Carry) poszukujemy studenta na staż i projekt magisterski/ inżynierski.  Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

15.01

Zmiana organizacji roku akademickiego 2018/2019

10.12.2018 (poniedziałek)

Z uwagi na ustanowienie 12 listopada dniem wolnym od pracy, zmianie uległa również organizacja roku akademickiego
2018/2019.

Zarządzenie Rektora zmieniające wcześniejsze zarządzenie ws. organizacji roku akademickiego 2018/2019 wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej SGGW:

http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/organizacja-roku-akademickiego

Zmiana w organizacji roku akademickiego polega na przesunięciu o jeden dzień zimowej sesji zaliczeniowej tak, że poniedziałek 28 stycznia 2019r. jest ostatnim dniem semestru zimowego.

10.12

STUDIA ZAGRANICZNE – ERASMUS+

22.11.2018 (czwartek)

Uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej ruszyło z naborem studentów na studia wymienne w ramach programu Erasmus+. Nabór trwa w dniach 16 listopada 2018 – 06 stycznia 2019 i dotyczy wyjazdów na studia w roku akademickim 2019/20 zarówno na semestr letni jak i zimowy. Wszystkie informacje i wzory dokumentów znajdują się w poniższych załącznikach:

WNoŻCiK oferta uczelni
Formularz zgłoszeniowy

Zasady naboru znajdują się na stronie głównej SGGW:

http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_/studia-wymienne-erasmus/etapy-naboru-na-studia-erasmus-2013-14#formularz%20zg%C5%82oszeniowy

22.11

Szkoła zimowa w Wageningen University

31.10.2018 (środa)

Oferta szkoły zimowej dla studentów w Wageningen University. Termin składania wniosków upływa 13 listopada. Szcegółowe informacje tutaj

 

31.10