Komunikaty

Drukuj

Międzynarodowa kariera w branży turystycznej

Zapraszamy na spotkanie z dyrektorem resortu Mount Washington, panem Genem Meoni, który zaprezentuje studentom możliwości kariery międzynarodowej w branży hotelarskiej – temat wykładu: „Międzynarodowa kariera w branży turystycznej”
Pan Meoni jest jednym z najbardziej cenionych amerykańskich dyrektorów resortów. Udział w spotkaniu pomoże studentom zapoznać się z dynamiką pracy w międzynarodowym środowisku oraz specyfiką uwarunkowań branży hotelarskiej w Stanach Zjednoczonych.

Termin spotkania: 12 grudnia, w godz. 09:00-11:00 w auli 4 (w ramach wykładu Ochrona
konsumenta, Żywienie, rok 3).

Zaproszeni na spotkanie są wszyscy Studenci Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

Studia zagraniczne/praktyki ERASMUS+ nabór do 31.12.2017

Przypominamy o trwającym naborze na studia wymienne organizowanym przez Uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019. Nabór na studia trwa do 31 grudnia 2017 r.

Wszystkie informacje i wzory dokumentów znajdują się w poniższych załącznikach:
WNoŻCiK oferta uczelni
Formularz zgłoszeniowy
Przewodnik kwalifikacji do programu

Ponadto w tym samym czasie BWM prowadzi nabór na praktyki w Erasmus+
www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/nabor-na-praktyki-erasmus
z możliwością wyjazdu już od początku lutego lub w okresie wakacyjnym. Studenci aplikują bezpośrednio do BWM z wymaganymi dokumentami m.in. znalezionym miejscem odbywania praktyki oraz jeśli dotyczy zgłaszają konieczność przystąpienia do egzaminu językowego.

Informacja na temat organizacji ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia

Uchwała Rady Wydziału dotycząca organizacji ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia kończących się w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/18, pobierz tutaj.

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student – Wynalazca

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student – Wynalazca. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyska w Kielcach. Pięciu Laureatów Konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 46. Wystawie Wynalazków w Genewie.

Zaproszenie pobierz tutaj.

Szczegóły pobierz tutaj.

Oferta pracy

Oferta 5 miesięcznego płatnego stażu w Warszawie – pobierz tutaj.

Informacja dla korzystających z platformy e-learningowej Uczelni

Wszystkim nowo przyjętym Studentom zostały założone konta w serwisie e-learningowym naszej uczelni na: http://e.sggw.pl. Aby można było korzystać z Kursów tam się znajdujących, studenci nie powinni rejestrować się samodzielnie. Mogą zalogować się wpisując numer albumu poprzedzony literką s. Informacja o haśle przekazywana jest na zajęciach z Technologii informacyjnej, jest też opisana na posterach w salach komputerowych 2072 i 1128.

Informacja dla studentów stacjonarnych kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, I stopień, III rok

Informacja dla studentów kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, studia stacjonarne I stopnia, rok 3, semestr 5.

Ćwiczenia z toksykologii żywności (10 ćwiczeń x 3 godziny) odbywają się w następujących tygodniach:

1) Październik 2017: 09 – 15, 16 – 22, 23 – 29

2) Listopad 2017: 06 – 12, 13 – 19, 20 – 26

3) Grudzień 2017: 04 – 10, 11 – 17, 18 – 24

4) Styczeń 2018: 15 – 21

Koordynator ćwiczeń: dr inż. Katarzyna Kozłowska, tel. 22 5937-115, p.2127

Plany zajęć na rok akademicki 2017/2018

Plany zajęć na rok akademicki 2017/2018 dostępne są w zakładce student

Informacja Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Na wniosek Prodziekanów ds. dydaktyki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym (pozaregulaminowym) terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 14.09.2017r. z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych.

Dodatkowy egzamin odbędzie się 28.09.2017

Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2017 r.

O godzinach egzaminu prosimy dowiadywać się w poszczególnych sekcjach lub sekretariacie SPNJO, informacja również na stronie internetowej SPNJO (zakładka „bieżące informacje”).

Płatne praktyki absolwenckie kampanii społecznej „Wiem, co jem”

Nabór wrzesień 2017 – szczegóły pobierz tutaj

Wageningen University’s Challenge for students

In 2018, Wageningen University will proudly celebrate its 100th anniversary. We will be celebrating with partners, students, alumni and staff that contributed to many of the innovative and sustainable solutions of the past century. Those successes inspire us to contribute to innovations and solutions for present and future challenges.

As part of the celebrations and with a focus on the future, we are organizing a Student Challenge: Design the Ultimate Urban Greenhouse. This will be a multi-disciplinary Challenge, open to student teams all around the globe. Students are being challenged to submit an urban greenhouse design which brings professional food production into urban neighborhoods, connects it with local energy systems and encourages citizens to engage with sustainable production and consume healthy food.

Registration 1st to 31st October 2017

Present design to a jury in August 2018

Design the ultimate urban greenhouse” see  www.wur.eu/studentchallenges  

 

Oferty pracy

Oferty pracy dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich znaleźć można na naszej stronie, w dziale absolwent. Kliknij tutaj.

Regulamin kampusu SGGW i domów studenckich

Zachęcamy do odświeżenia sobie znajomości regulaminów kampusu SGGW i domów studenckich, przypominając jednocześnie, że są one obowiązkowe dla wszystkich studentów SGGW.

Regulaminy dostępne są tutaj.

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta na rok 2018/2019

Informacje na temat naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych na rok 2018/2019 znaleźć można tutaj 

Bezprzewodowy bezpłatny internet na terenie SGGW

W ostatnim czasie uruchomiona została nowa usługa informatyczna – EDUROAM, dzięki której pracownicy, doktoranci oraz studenci SGGW mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego internetu na terenie SGGW. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie https://www.eduroam.pl/ oraz tutaj.