poniedziałek, 24.09.2018

Komunikaty

Godziny Dziekańskie w dniu 1 października br.

24.09.2018 (poniedziałek)

W związku z Wydziałową Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 1 października 2018 r. w Auli Kryształowej dla studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia w godzinach 11.30-14.30 ustalone zostają godziny dziekańskie.

24.09

Informacja dla studentów stacjonarnych I stopnia, kierunków: Dietetyka, Żywienie Człowieka i Ocena Żywności oraz GIH, rok II

24.09.2018 (poniedziałek)

Ćwiczenia z Analizy żywności (osoba odpowiedzialna za ćwiczenia: Joanna Frąckiewicz) rozpoczynają się od dnia 08.10.2018r.

 
24.09

Informacja dla studentów stacjonarnych kierunku Gastronomia i hotelarstwo, I stopień, rok III

24.09.2018 (poniedziałek)

Ćwiczenia z Planowania żywienia dla różnych grup ludności (osoba odpowiedzialna za ćwiczenia: Anna Ciecierska) rozpoczynają się od dnia 08.10.2018r.

24.09

Obowiązkowy cykl szkoleń instruktażowych z BHP oraz przysposobienia bibliotecznego

20.09.2018 (czwartek)

Niniejszym informujemy, że został uruchomiony kolejny cykl szkoleń instruktażowych z BHP oraz przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe na wszystkich trzech stopniach studiów; taka wiadomość została przekazana nowo przyjętym studentom przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

Aby zrealizować ww. szkolenia, studenci powinni zalogować się na platformie szkoleniowej: szkolenia.sggw.pl, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

Szkolenie biblioteczne mogą być realizowane przez studentów I roku wszystkich kierunków od połowy września do końca listopada br., przy czym zalecamy terminy jak najwcześniejsze, aby usprawnić proces rejestracji w systemie bibliotecznym. Natomiast szkolenie z zakresu BHP proszę, aby było realizowane według poniższego planu:

  1. Zaliczenie Szkolenia BHP oraz przysposobienia bibliotecznego w terminie poprawkowym – 3-9 września 2018 – studenci wszystkich kierunków i stopni studiów
  2. Studia I stopnia 24 września – 6 października 2018 r.
  1. Studia II stopnia 1-14 października 2018 r.
  1. Studia III stopnia 15-28 października 2018 r.
20.09

Informacja dla studentów kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia niestacjonarne, II stopień, rok I

18.09.2018 (wtorek)

Ze względów organizacyjnych, z przedmiotu Trendy w Technologii Żywności – zajęcia ćwiczeniowe będą odbywały się w blokach (2h x 2 ćwiczenia) – wymiennie z zajęciami ćwiczeniowymi z przedmiotu Żywność Wygodna, zgodnie z harmonogramem ćwiczeń (daty, godziny, tematy) dostępnym w Zakładzie Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa.

 

18.09

Informacja dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych

18.09.2018 (wtorek)

W dniu 21.09.2018r. odbędą się spotkania Prodziekanami ds dydaktyki – panią prof. Jadwigą Hamułką oraz panem dr inż. Robertem Zarembą oraz z opiekunami państwa roczników.

Dietetyka: godzina 11.00, sala 1070

Gastronomia i hotelarstwo: godzina 13.00, Aula 2

Żywienie człowieka i ocena żywności, studia pierwszego stopnia: godzina 14.00, Aula 2

Żywienie człowieka i ocena żywności, studia drugiego stopnia: godzina 16.00, sala 09

18.09

Dyżur dziekanatu w dniach 22 i 29 września br.

18.09.2018 (wtorek)

W dniu 22.09.2018 w godzinach 9-14 dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych turnusu B pełnią wszystkie dziekanaty.

W dniu 29.09.2018 w godzinach 9-14 dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych turnusu A pełnią wszystkie dziekanaty.

18.09

Informacja dla studentów kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia stacjonarne, II stopień, I rok

14.09.2018 (piątek)

Wykłady z przedmiotów Projektowanie produktu żywnościowego i Poradnictwo żywieniowe zaplanowane w środy w godzinach 14-16, realizowane będą w wymiarze dwugodzinnym w systemie naprzemiennym. Pierwszy wykład z Poradnictwa żywieniowego odbędzie się w dniu 3 października, pierwszy wykład z Projektowania produktu żywnościowego – w dniu 10 października.

14.09

Informacja dla studentów kierunku Dietetyka, studia niestacjonarne, II stopień, II rok

12.09.2018 (środa)

Elektyw w jęz. angielskim „Natural products and cancer” będzie prowadzony przez Profesora Jamala Mahajna z Tel-Hall College (Izrael), który będzie przebywał w Polsce w okresie od 28 września do 27 października 2018 roku.

W związku z tym zajęcia z tego przedmiotu będą realizowane:

29.09.2018 r (sobota) – w godz. 8.15-9.45 i 10-11.30

13.10.2018 r (sobota) – w godz. 8.15-9.45 i 10-11.30

27.10.2018 r (sobota) – w godz. 8.15-9.45 i 10-11.30

oraz w piątek 26.10.2018 r w godz. 15.15-17 (wykład z Towaroznawstwa nowej żywności odbędzie się wtedy w godz. 17.15-18).

Na 1. zjeździe oraz zjazdach 5., 6. i 7. w sobotę w godz. 8.15-9.45 będą się odbywały, poza planowymi w godz. 10-11.30, ćwiczenia z przedmiotu Diety niekonwencjonalne.

Od 2. zjazdu wykłady z przedmiotów Diety niekonwencjonalne i Żywienie kliniczne II będą grupowane (wykłady z jednego przedmiotu na zjeździe, naprzemiennie na kolejnych zjazdach).

W razie wątpliwości związanych z zajęciami prowadzonymi przez Prof. Jamala Mahajna proszę o kontakt:

dr inż. Ewa Fűrstenberg tel.: 22 5937033; e-mail: ewa_furstenberg@sggw.pl

12.09

Płatne praktyki absolwenckie kampanii społecznej „Wiem, co jem”

8.08.2018 (środa)

Zapraszamy absolwentów kierunków dietetyka lub żywienie człowieka do odbycia 3-miesięcznych praktyk absolwenckich. Praktyki obejmują prowadzenie cyklu trzech warsztatów o zdrowym stylu życia dla uczniów klas drugich warszawskich szkół podstawowych.
Czas realizacji: wrzesień – listopad 2018 r.
Do udziału w praktykach mogą przystąpić osoby z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata.
Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do 24 sierpnia 2017 r. na adres mailowy: wiemcojem@um.warszawa.pl Więcej informacji na stronie www.wiemcojem.um.warszawa.pl

8.08

Informacja o wymianie studenckiej

6.08.2018 (poniedziałek)

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości podjęcia studiów w Meksyku, Tajlandii i Kazachstanie
1) studia w Meksyku:
http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/studiuj-w-meksyku-program-stypendialny-meksykanskiej-agencji-wsp

2) studia w Tajlandii:
http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/studiuj-w-tajlandii-program-stypendialny

3) studia w Kazachstanie:
http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/wymiana-studencka-w-kazachstanie-aplikuj-do-1-listopada-2018

6.08

Godziny konsultacji pracowników

26.06.2018 (wtorek)

Z końcem semestru letniego przestają obowiązywać dotychczasowe godziny konsultacji pracowników. 

26.06

Płatny staż w dziale produkcji Bonduelle

21.06.2018 (czwartek)

Oferta płatnego stażu w okresie wakacyjnym w fabryce Bonduelle w Gniewkowie w dziale Produkcji – kliknij tutaj.

21.06

CAREERDATE kolejny raz na SGGW! Zarejestruj się i poznaj siłę nieformalnych rozmów z pracodawcami.

15.05.2018 (wtorek)

CAREERDATE to krótkie, nieformalne spotkania rekrutacyjne w formie rozmów przy kawie, o których uczestnicy mówią „to najlepsza forma kontaktu z przyszłym pracodawcą”. Sprawdź KTO i KOGO będzie rekrutował 23 maja 2018 podczas CAREERDATE na SGGW , zarejestruj się i przyjdź na kawę, która odmieni Twoje życie zawodowe!

UWAGA! Obowiązuje REJESTRACJA.
KTO i KOGO będzie rekrutował na CAREERDATE na SGGW:

– MAKRO Cash&Carry: zaprasza kandydatów lubiących się uczyć, otwartych na zmieniającą się rzeczywistość  biznesową, ludzi z „Klientem w centrum”, z pasją do biznesu i naturą przedsiębiorcy. Uzyskaj informacje o Dniu otwartym dla Studentów/Absolwentów „Makro day”, poznaj ofertę płatnych staży.

Więcej info: http://www.stowarzyszenieabk.pl/careerdate_rejestracja/#MAKRO

– Getin Noble Bank: poszukuje studentów i absolwentów chcących zdobywać ciekawe doświadczenia zawodowe w obszarze bankowości i współpracy z klientami.

Więcej info: http://www.stowarzyszenieabk.pl/careerdate_rejestracja/#Getin_Noble_Bank

 – Rohlig Suus Logistics: czeka na studentów IV i V roku studiów oraz absolwentów kierunków logistycznych, komunikatywnie posługujący się językiem angielskim. Na spotkaniu poznasz ofertę Programu Praktyk Letnich.

Więcej informacji

http://www.stowarzyszenieabk.pl/careerdate_rejestracja/#Rohlig_Suus_Logistics

 

Podczas CAREERDATE:
– kontakt z pracodawcą jest dużo efektywniejszy niż np. na targach,
– czujesz się bezstresowo w porównaniu z rozmową kwalifikacyjną,
– zyskujesz feedback na temat swojej kandydatury od pracodawcy,
– Twoje CV zostaje we właściwych rękach,
– kawa i ciastko GRATIS 🙂

REJESTRACJA: http://www.stowarzyszenieabk.pl/careerdate_rejestracja/

CAREERDATE na FB: www.FB.com/projektCAREERDATE

 

Na wydarzenie zapraszają:

Biuro Karier SGGW i Stowarzyszenie ABK

15.05

Informacja na temat przedłużania ważności legitymacji studenckiej

10.05.2018 (czwartek)

Osoby, które chcą uzyskać przedłużenie ważności legitymacji studenckiej, dzień wcześniej proszone są o kontakt ze swoim dziekanatem.

10.05