Komunikaty

Drukuj

Oferta praktyk zagranicznych – spotkanie informacyjne

Informacje na temat organizowanego spotkania oraz praktyk pobierz tutaj.

Dyżury dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych

W dniach 21.10.2017 oraz 28.10.2017 w godz. 9-14 dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych pełni dziekanat dolny pokój 072.

Oferta pracy

Oferta 5 miesięcznego płatnego stażu w Warszawie – pobierz tutaj.

Informacja o wykładzie z „Systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” oraz wykładzie z „Dietoprofilaktyki” w dniach 11.10 i 25.10.2017 na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

Wykład z przedmiotu „Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” (III rok, ŻCiOŻ) zostanie zrealizowany w ramach uczestnictwa studentów w IV Kongresie Bezpieczeństwa Żywności pt. Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w biznesie” w dniu 11.10.2017.Uczestnictwo studentów w Kongresie będzie miało miejsce w godzinach 9.30 – 11.45. Wydłużony czas trwania wykładu wynika z połączenia czasu wykładów z „Systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności” oraz „Dietoprofilaktyki” prowadzonej przez dr inż. Joannę Myszkowską-Ryciak. Natomiast w dniu 25.10.2017 odbędzie się wykład z „Dietoprofilaktyki” w godzinach 8.15-11.45. Udział studentów w Kongresie bezpieczeństwa żywności jest bezpłatny, konieczne jest zalogowanie – informacje u vice-starosty roku lub u dr hab. Joanny Trafiałek.

Informacja dla korzystających z platformy e-learningowej Uczelni

Wszystkim nowo przyjętym Studentom zostały założone konta w serwisie e-learningowym naszej uczelni na: http://e.sggw.pl. Aby można było korzystać z Kursów tam się znajdujących, studenci nie powinni rejestrować się samodzielnie. Mogą zalogować się wpisując numer albumu poprzedzony literką s. Informacja o haśle przekazywana jest na zajęciach z Technologii informacyjnej, jest też opisana na posterach w salach komputerowych 2072 i 1128.

Informacja dla studentów stacjonarnych kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, I stopień, III rok

Informacja dla studentów kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, studia stacjonarne I stopnia, rok 3, semestr 5.

Ćwiczenia z toksykologii żywności (10 ćwiczeń x 3 godziny) odbywają się w następujących tygodniach:

1) Październik 2017: 09 – 15, 16 – 22, 23 – 29

2) Listopad 2017: 06 – 12, 13 – 19, 20 – 26

3) Grudzień 2017: 04 – 10, 11 – 17, 18 – 24

4) Styczeń 2018: 15 – 21

Koordynator ćwiczeń: dr inż. Katarzyna Kozłowska, tel. 22 5937-115, p.2127

Informacja dla studentów stacjonarnych kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, I stopień, III rok

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Towaroznawstwo żywności przetworzonej rozpoczną się 9 października, pierwszy wykład odbędzie się 2 października.

Informacja dla studentów niestacjonarnych kierunku Dietetyka, II stopień, II rok

W dniu 22 września zamiast wykładu z przedmiotu Towaroznawstwo nowej żywności odbędzie się wykład z przedmiotu Diety niekonwencjonalne. Materiał zostanie wyrównany na zjeździe 6 października. Tego dnia zamiast wykładu z przedmiotu Diety niekonwencjonalne odbędzie się wykład z przedmiotu Towaroznawstwo nowej żywności.

Plany zajęć na rok akademicki 2017/2018

Plany zajęć na rok akademicki 2017/2018 dostępne są w zakładce student

Informacja Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Na wniosek Prodziekanów ds. dydaktyki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zawiadamia o dodatkowym (pozaregulaminowym) terminie egzaminu końcowego dla studentów nieobecnych na egzaminie 14.09.2017r. z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych.

Dodatkowy egzamin odbędzie się 28.09.2017

Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2017 r.

O godzinach egzaminu prosimy dowiadywać się w poszczególnych sekcjach lub sekretariacie SPNJO, informacja również na stronie internetowej SPNJO (zakładka „bieżące informacje”).

Praktyki wyjazdowe Włochy, październik 2017

Dostępne są jeszcze cztery miejsca na płatne praktyki we Włoszech, w rejonie jeziora Garda w terminie 20 – 29 października 2017 r. Praktyki o charakterze gastronomiczno – hotelarskim, umożliwiają zaliczenie studentom kierunków Gastronomia i hotelarstwo oraz Żywienie człowieka i ocena żywności 100 godzin praktyk. Nieobecność na zajęciach zostanie usprawiedliwiona. Orientacyjna cena: ok. 1700 zł. Szczegółowy koszt zostanie podany po ustaleniu miejsca noclegów i przewoźnika.

Zgłoszenia mailowe proszę kierować na adres danuta_jaworska@sggw.pl lub zgłaszać się osobiście do dr hab. Danuta Jaworska pok. 81

Relację z ubiegłorocznego wyjazdu można znaleźć tutaj.

Płatne praktyki absolwenckie kampanii społecznej „Wiem, co jem”

Nabór wrzesień 2017 – szczegóły pobierz tutaj

Wageningen University’s Challenge for students

In 2018, Wageningen University will proudly celebrate its 100th anniversary. We will be celebrating with partners, students, alumni and staff that contributed to many of the innovative and sustainable solutions of the past century. Those successes inspire us to contribute to innovations and solutions for present and future challenges.

As part of the celebrations and with a focus on the future, we are organizing a Student Challenge: Design the Ultimate Urban Greenhouse. This will be a multi-disciplinary Challenge, open to student teams all around the globe. Students are being challenged to submit an urban greenhouse design which brings professional food production into urban neighborhoods, connects it with local energy systems and encourages citizens to engage with sustainable production and consume healthy food.

Registration 1st to 31st October 2017

Present design to a jury in August 2018

Design the ultimate urban greenhouse” see  www.wur.eu/studentchallenges  

 

Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych ”Człowiek wobec problemów współczesnego świata”

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza koła naukowe i studentów do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych ”Człowiek wobec problemów współczesnego świata”.

Termin zgłoszenia: 10.10.2017 r.

Zaproszenie

Informacja

Wytyczne przygotowania referatów

Zgłoszenie

Oferty pracy

Oferty pracy dla absolwentów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich znaleźć można na naszej stronie, w dziale absolwent. Kliknij tutaj.