Jednostki

Drukuj

W Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka wyodrębniono sześć katedr: Żywienia Człowieka, Dietetyki, Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Badań Rynku Żywności i Konsumpcji oraz Katedrę Techniki i Projektowania Żywności. Katedry podzielone są na zakłady. W strukturze Instytutu funkcjonują również: Samodzielne Laboratorium Chemiczne Badań Żywności oraz  Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej.