Jednostki

Drukuj

Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji wyodrębniono sześć katedr: Żywienia Człowieka, Dietetyki, Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji oraz Katedrę Techniki i Projektowania Żywności. Katedry podzielone są na dwanaście zakładów. W strukturze Wydziału funkcjonują również: Samodzielne Laboratorium Chemiczne Badań Żywności, Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej oraz Biblioteka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.