Żywienie Człowieka i Gastronomia

Drukuj

Żywienie Człowieka i Gastronomia

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
budynek 32; pok. 1129
tel.: 22 59 37 138
fax.: 22 59 37 147
e-mail: maria_jeznach@sggw.pl
http://pszcigd.sggw.pl

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych. Program obejmuje następujące przedmioty: podstawy żywienia człowieka z elementami socjologii żywienia, towaroznawstwo i przechowalnictwo z elementami bezpieczeństwa, dietetyka, technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego (w tym catering), projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych, obsługa konsumenta, higiena i ochrona zdrowia z elementami mikrobiologii żywności, marketing żywności i usług gastronomicznych, metodyka nauczania przedmiotów zawodowych oraz praktyka. Zajęcia odbywają się w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminariów. Słuchaczom udostępniane są materiały pomocnicze do realizowanych przedmiotów. w lipcu przewidziane są ćwiczenia laboratoryjne.

Kierownik studiów: dr hab. Maria Jeznach

Czas trwania studiów- trzy semestry

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: zgłoszenia można składać w dowolnym okresie

Liczba miejsc: 42 (minimalna 20)

Opłata: 1600 zł za semestr, 300 zł wpisowe

Ogólna liczba punktów ECTS - 65

Ogólna liczba realizowanych godzin 375h

Tryb studiów – niestacjonarny (zjazdy sobotnio-niedzielne)

 

Regulamin - pobierz