Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii

Drukuj

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj

 

NOWOCZESNA ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W GASTRONOMII

Wydział Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159 C

02-776 Warszawa

budynek 32

 

Kierownik studiów: dr hab. Iwona Kowalczuk

tel.: 22 59 37 135, tel. kom.: 0 602 121 213, e-mail: iwona_kowalczuk@sggw.edu.pl,

parter, pok. 106

 

Sekretariat studiów: mgr inż. Marzena Czmoch

tel. 22 59 37 004, e-mail: marzena_czmoch@sggw.edu.pl, parter, pok. A64

Szczegółowe informacje: http://akademiagastronomiczna.sggw.pl

 

Charakterystyka studiów:

Oferta edukacyjna studiów podyplomowych Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii skierowana jest do właścicieli i kierowników lokali gastronomicznych, chcących rozwinąć własne umiejętności menadżerskie; pracowników placówek gastronomicznych, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych i zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy; nauczycieli szkół gastronomicznych; nowicjuszy w branży; innych osób, chcących związać swą przyszłość zawodową z gastronomią.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii jest przygotowanie do kolejnych etapów kariery zawodowej oraz zdobycia kompetencji pozwalających im na osiągnięcie poziomu eksperta z zakresu organizacji i zarządzania w sektorze gastronomicznym.

Oferujemy 185 godz. zajęć dydaktycznych z przedmiotów: analiza rynku usług gastronomicznych, marketing, podstawy zarządzania, wybór i organizacja działalności nowej placówki gastronomicznej, zarządzanie operacyjne w gastronomii, zarządzanie jakością, wyposażenie i projektowanie zakładów gastronomicznych, urzędowa kontrola żywności, programy komputerowe w zarządzaniu placówką gastronomiczną, nowoczesna technologia gastronomiczna, podstawy żywienia i dietetyka. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGGW oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży gastronomicznej.

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym średnio co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

 

Warunki i tryb rekrutacji

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja na studia podyplomowe Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii jest otwarta i odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów:

  1. podanie/ ankieta osobowa kandydata,
  2. odpis albo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych,
  3. terminowe uiszczenie opłaty za 1 semestr.

 

Zakończenie rekrutacji następuje na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem semestru, w którym uruchamiane są studia.

Limit miejsc: 35 (minimalna liczba uczestników 20 osób)

Miejsce składania dokumentów:

  • osobiście: budynek 32, pokój 106 (parter)
  • lub pocztą na adres:

Marzena Czmoch

Dziekanat Wydziału Żywienia Człowieka SGGW

ul. Nowoursynowska 159 C

02-787 Warszawa

 

Opłata: 4 500 zł (2 250 zł za semestr)

 

Tryb i warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie każdego przedmiotu w czasie trwania studiów z wynikiem pozytywnym.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Pliki do pobrania:

podanie/ ankieta osobowa kandydata – pobierz

regulamin studiów podyplomowych w SGGW – pobierz

program studiów – pobierz

sylabusy - pobierz

Jesteś na archiwalnej stronie - nowa strona Wydziału Żywienia Człowieka - kliknij tutaj