Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii

Drukuj

Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii

Wydział Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159 C.
02-776 Warszawa
budynek 32; parter, pok. 106
tel.:  22 59 37 135
fax.:  22 59 37 147
tel. kom.: 0 602 121 213
e-mail: iwona_kowalczuk@sggw.edu.pl
http://akademiagastronomiczna.sggw.pl

Charakterystyka studiów:

Oferta dydaktyczna studiów skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem, które bądź już pracują w sektorze gastronomicznym, bądź zamierzają podjąć tego typu działalność. Program studiów został tak opracowany, aby zarówno osoby posiadające pewną wiedzę na temat działalności gastronomicznej, jak i nowicjuszy w branży przygotować do profesjonalnego wykonywania funkcji menedżerskich dla podniesienia efektywności funkcjonowania zarządzanych placówek.

Oferujemy 185 godz. zajęć dydaktycznych z przedmiotów: analiza rynku usług gastronomicznych, marketing, podstawy zarządzania, wybór i organizacja działalności nowej placówki gastronomicznej, zarządzanie operacyjne w gastronomii, zarządzanie jakością, wyposażenie i projektowanie zakładów gastronomicznych, urzędowa kontrola żywności, programy komputerowe w zarządzaniu placówką gastronomiczną, nowoczesna technologia gastronomiczna, podstawy żywienia i dietetyka. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SGGW oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży gastronomicznej.

Kierownik studiów: dr hab. Iwona Kowalczuk
Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się od marca każdego roku kalendarzowego
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 15 lutego każdego roku
Liczba miejsc: 35
Opłata: 2250 zł za semestr
Miejsce składania dokumentów: budynek 32, pokój 106

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.

Regulamin - pobierz