Godziny konsultacji Dziekanów

Drukuj

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

e-mail: krystyna_gutkowska@sggw.pl

budynek nr 32 pok. A65 (parter)

 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. Marzena Jeżewska Zychowicz

e-mail: marzena_jezewska_zychowicz@sggw.pl

czwartek 10.00 - 12.00

budynek nr 32 pok. 102 (parter)

 

Prodziekan ds. Dydaktyki (studia stacjonarne i niestacjonarne - kierunek Dietetyka oraz studia stacjonarne - kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności)

dr hab. Jadwiga Hamułka prof. nadzw. SGGW

e-mail: jadwiga_hamulka@sggw.pl

poniedziałek 9.30-11.00 ; piątek 10.00 -11.00

budynek nr 32 pok. 071 (przyziemie)

 

Prodziekan ds. Dydaktyki (studia stacjonarne i niestacjonarne - kierunek Gastronomia i Hotelarstwo oraz studia niestacjonarne - kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności)

dr inż. Robert Zaremba

e-mail: robert_zaremba@sggw.pl

poniedziałek 11.30-13.00; piątek 14.00-15.00

budynek nr 32 pok. 071 (przyziemie)