Sabina Karp

Drukuj
Brak zdjęcia

magister inżynier

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

Telefon 22 59 37 014

sabina_karp@sggw.pl

pokój 109B

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; Techniki i technologie w gastronomi i cateringu

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół analizy fizykochemicznej produktów zbożowych, w szczególności wyrobów ciastkarskich i bezglutenowych. Obejmują one w największej mierze analizę tekstury oraz ocenę wpływu dodatku substancji bioaktywnych na cechy technologiczne tych wyrobów. W kręgu moich zainteresowań leży także budowa oraz właściwości technologiczne błonnika pokarmowego.


Master of Science

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Division of Engineering In Nutrition

(+48) 22 59 37 014

sabina_karp@sggw.pl

office 109B

Main areas of didactic activity:

Equipment in catering

Research interests:

Physicochemical analysis of cereal products; effect of bioactive substances addition on technological properties of confectionary products; structure and technological properties of dietary fiber