Sabina Karp

Drukuj
Brak zdjęcia

magister inżynier

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa 

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

(+48) 22 59 37 014

sabina_karp@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 109B

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; Techniki i technologie w gastronomi i cateringu

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół analizy fizykochemicznej produktów zbożowych, w szczególności wyrobów ciastkarskich i bezglutenowych. Obejmują one w największej mierze analizę tekstury oraz ocenę wpływu dodatku substancji bioaktywnych na cechy technologiczne tych wyrobów. W kręgu moich zainteresowań leży także budowa oraz właściwości technologiczne błonnika pokarmowego.


Master of Science

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Engineering In Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 159c Nowoursynowska St., building 32, 00-776 Warsaw

office 109B

Main areas of didactic activity:

Equipment in catering

Research interests:

Physicochemical analysis of cereal products; effect of bioactive substances addition on technological properties of confectionary products; structure and technological properties of dietary fiber