Robert Zaremba

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa – Inżynieria rolnicza

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

22 59 37 076

robert_zaremba@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0115

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Urządzenia i linie technologiczne do produkcji żywności; maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego

Zainteresowania naukowe:

Wykorzystanie metod termowizyjnych do badań dynamicznych procesów termicznych podczas obróbki żywności; instrumentalny pomiar właściwości barwy produktów spożywczych; analiza wpływu obórki cieplnej na jakość produktów spożywczych


Ph.D., assistant professor

Agricultural science

Department of Technique and Food Development

Division of Engineering in Nutrition

(+48) 22 59 37 076

robert_zaremba@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0115

Main areas of didactic activity:

Food industry equipment; process engineering in food technology; equipment in catering and accommodation industry

Research interests:

Application of thermovision methods analysis of dynamic thermal processes temperature distribution in food products; the heat treatment parameters and the physical properties of food products; the instrumental measurement colour of food products