Katarzyna Najman

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa – Nauki weterynaryjne

Katedra Żywności Funkcjonalnej Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

22 59 37 055

katarzyna_najman@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji – SGGW, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1088

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej; towaroznawstwo nowoczesnej żywności; współczesne trendy w technologii żywności

Zainteresowania naukowe:

Substancje biologicznie czynne w żywności i ich wpływ na organizm człowieka; właściwości funkcjonalne składników bioaktywnych oraz ich wykorzystanie w żywności; wpływ procesów technologicznych na zawartość i biodostępność substancji bioaktywnych; rola składników bioaktywnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych


Ph.D., assistant professor

Veterinary Sciences

Department of Functional, Organic Food and Commodities

Unit of Functional Food and Commodities

(+48) 22 59 37 o55

katarzyna_najman@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1088

Main areas of didactic activity:

Food commodities; novel food commodities; recent trends in food technology

Research interests:

Bioactive compounds in food and their influence on human health; functional properties of bioactive compounds and their application in food products; influence of food processing on bioavailability of bioactive compounds; role of bioactive compounds in preventing of civilization disease