Iwona Wojtasik-Kalinowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Badań i Projektowania Żywności

22 59 37 086

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0120

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria procesowa

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar związków lotnych w produktach spożywczych


PhD., research assistant

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Division of Food Research and Development

(+48) 22 59 37 086

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159C St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0120

Main areas of didactic activity:

Process engineering in food technology

Research interests:

Instrumental methods of volatile compounds measuring in food products