Ewa Czarniecka-Skubina

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa :
Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Technologii Gastronomicznej

22 59 37 063 (66)

ewa_czarniecka_skubina@sggw.pl

pokój 82

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Technologia gastronomiczna; obsługa konsumenta w gastronomii; opracowywanie nowych potraw; polska kuchnia regionalna; kuchnie narodowe

Zainteresowania naukowe:

Jakość usług gastronomicznych, aspekty: technologiczne, higieniczne, obsługi konsumenta; wpływ procesu technologicznego na jakość warzyw i mięsa; charakterystyka i funkcjonowanie cateringu w Polsce


Assistant professor (dr hab.)

Food technology and nutrition
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Gastronomy

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 82

Main areas of didactic activity:

Catering technology; consumer services in catering; new dishes development; Polish regional cuisine and national cuisines

Research interests:

The quality of catering services from the dietary, technological, hygienic and consumer service aspects; effect of technological process on quality of vegetables and meat; characteristics and functioning of catering services in Poland; assessing the correctness of preparing meals by consumers in a household