Dorota Zielińska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

22 59 37 067

dorota_zielinska@sggw.pl

pokój 87

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Higiena żywności; żywność probiotyczna

Zainteresowania naukowe:

Bakterie fermentacji mlekowej; probiotyki


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 87

Main areas of didactic activity:

Food hygiene; probiotic food

Research interests:

Lactic acid bacteria; probiotics; food safety