Anna Onopiuk

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr, asystent naukowy

Dyscyplina naukowa – Chemia ogólna

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Badań i Projektowania Żywności

22 59 37 086

anna_onopiuk@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0120

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria żywności

Zainteresowania naukowe:

Wykorzystanie technik elektroforetycznych do oznaczeń białek; analiza wpływu stopnia degradacji białek na jakość technologiczną mięsa; enzymatyczna analiza składników warunkujących pH mięsa wołowego


Sc., research assistant

Chemistry

Department of Technique and Food Development

Division of Food Research and Development

 

(+48) 22 59 37 086

anna_onopiuk@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0120

Main areas of didactic activity:

Food engineering

Research interests:

The use of electrophoresis techniques for the determination of proteins; analysis of the impact of the degradation of proteins on the technological quality of meat; enzymatic analysis of the constituents determining the pH of beef