Koło Naukowe Przedsiębiorczości PROFIT

Drukuj

Koło Naukowe Przedsiębiorczości PROFIT powstało w II kwartale 2017 przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji z inicjatywy studentów szczególnie zainteresowane tematyką przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w sektorze żywności i usług żywieniowych.
Głównym celem Koła jest stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w sektorze żywności i usług żywieniowych oraz rozwój praktycznych zdolności w zakresie przedsiębiorczości wśród Członków Koła.
Zadaniami Koła w szczególności są rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej; prowadzenie prac naukowych; działania na rzecz pogłębiania wiedzy praktycznej oraz konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. Istotne jest również – ze względu na specyfikę Koła – inicjowanie i organizowanie regularnych spotkań warsztatowych, wykładów i debat tematycznych o charakterze naukowym i samokształceniowym.

Fanpage Koła

Opiekun naukowy:
Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz

 

Informacja nt. organizowanej przez Koło I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Przedsiębiorczość w Nauce i Praktyce. Żywność – Rynek – Usługi” - pobierz tutaj.

Monografia: Przedsiębiorczość w nauce i praktyce. Zarządzanie - Rynek - Usługi - Żywność - pobierz tutaj.