Koło Naukowe Przedsiębiorczości PROFIT

Drukuj

Koło Naukowe Przedsiębiorczości PROFIT powstało w II kwartale 2017 przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji z inicjatywy studentów szczególnie zainteresowane tematyką przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w sektorze żywności i usług żywieniowych.
Głównym celem Koła jest stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i działalności gospodarczej w sektorze żywności i usług żywieniowych oraz rozwój praktycznych zdolności w zakresie przedsiębiorczości wśród Członków Koła.
Zadaniami Koła w szczególności są rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej; prowadzenie prac naukowych; działania na rzecz pogłębiania wiedzy praktycznej oraz konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką. Istotne jest również – ze względu na specyfikę Koła – inicjowanie i organizowanie regularnych spotkań warsztatowych, wykładów i debat tematycznych o charakterze naukowym i samokształceniowym.

Fanpage Koła

Opiekun naukowy:
Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz

Zarząd Koła:

Prezes - Damian Popławski damianpoplawski511@gmail.com
Wiceprezes - Maksymilian Czeczotko
Pełnomocnik ds. komunikacji - Marianna Sułek

e mail: koloprofitsggw@gmail.com

 

Monografia: Przedsiębiorczość w nauce i praktyce. Zarządzanie - Rynek - Usługi - Żywność - pobierz tutaj.

Monografia: Przedsiębiorczość w nauce i praktyce. Zarządzanie-Finanse-Rynek - pobierz tutaj.

Monografia: Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w Nauce i Praktyce - pobierz tutaj.