Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy

Drukuj

Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy

Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy jest to organizacja zrzeszająca studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko pojętej branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Główne zadania Koła to:

  1. Rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów i doktorantów
  2. Prowadzenie prac naukowych pod opieką i kierunkiem pracowników Uczelni i/lub doktorantów.
  3. Popularyzacja najnowszych osiągnięć naukowych
  4. Propagowanie wiedzy z obszaru gastronomii i hotelarstwa wśród studentów i doktorantów oraz poza środowiskiem uczelnianym.
  5. Promocja Uczelni i Wydziału na dniach SGGW, targach, konferencjach naukowych, przeglądach kół naukowych, a także innych wydarzeniach branżowych.

Formy aktywności w Kole:

  1. Podejmowanie indywidualnych i grupowych prac naukowych
  2. Współpraca z organizacjami i przedsiębiorstwami
  3. Współpraca z Kołami SGGW oraz innymi uczelniami w kraju i za granicą.
  4. Organizowanie spotkań, obozów, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych, a także innych aktywności pozwalających na realizację zadań Koła.

Dużą wartością pracy w Kole jest możliwość rozwijania zdolności organizacyjnych i naukowych oraz zdobywanie doświadczenia w kontaktach z firmami, instytucjami i organizacjami działającym w Polsce oraz poza jej granicami.

Dołącz do Koła Naukowego Gastronomów i Hotelarzy!

Obecnie trwa rekrutacja nowych członków. Osoby chętne do podjęcia działalności w Kole proszę o kontakt na adres: kngih@sggw.edu.pl

Opiekun Koła Naukowego: dr inż. Krzysztof Tambor

 

 

12974451_1088312784525628_7530260828823772095_n