Jacek Czarnecki

Drukuj

jacek_czarnecki_profilJacek Czarnecki, regulatory affairs manager, Nestle Polska Od prawie 6 lat pracuje w Nestle. Koordynuje działania w zakresie legislacji żywnościowej, dotyczące zarówno bieżącej zgodności produktów, jak i innowacji w Polsce i Państwach Bałtyckich.  Pełni też funkcję menedżera ds. surowców i receptur. Współpracuje blisko z biurem Nestle w Brukseli, jako koordynator ds. Unii Europejskiej w Nestle Polska. Za sprawne wdrożenie systemu opracowywania treści etykiet jego zespół otrzymał w 2015 roku światową nagrodę Nestle Scientic and Regulatory Award, 1st Prize. Reprezentuje Nestle w organizacjach przedsiębiorców, w tym w Polskiej Federacji Producentów Żywności, jako wiceprezes i przewodniczący Komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności a także w Konfederacji Lewiatan. Jest też członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika FoodLex. Studia ukończył pracą magisterską na temat funkcjonowania gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawna napisaną pod kierunkiem prof. Krystyny Gutkowskiej. Od ponad 20 lat zajmuje się prawem żywnościowym.  Drogę zawodową rozpoczął w Państwowym Zakładzie Higieny w zespole doc. Karłowskiego, gdzie m.in. budował ekspertyzę w zakresie dodatków do żywności i znakowania. Doświadczenie w biznesie i praktycznym zastosowaniu regulacji prawnych zdobył w PepsiCo International, w Polsce i w Wielkiej Brytanii, m.in. wspierając innowację różnych grup produktowych na poziomie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Natomiast umiejętności w zakresie oddziaływania w tworzeniu i udoskonalaniu przepisów rozwijał pracując w Polskiej Federacji Producentów Żywności, gdzie m.in. koordynował działania związane z harmonizacją polskich przepisów podczas akcesji do UE, oraz zarządzał wdrażaniem projektów unijnych służących rozwojowi polskiego przemysłu żywnościowego i jego organizacji. Aktywnie współpracuje z Wydziałem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, m.in. jako członek Rady Biznesowej Wydziału.