Joanna Kałuża

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa:

Technologia żywności i żywienia: Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

 (+48) 22 59 37 124

joanna_kaluza@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2126

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Epidemiologia żywieniowa; żywienie człowieka; metodologia badań

Zainteresowania naukowe:

Badania nad sposobem żywienia i stanem odżywienia różnych grup populacyjnych; wpływ czynników żywieniowych, zdrowotnych i stylu życia na przeżywalność i rozwój chorób dietozależnych; zależności między spożyciem, stanem odżywienia a statusem antyoksydacyjnym organizmu; korzyści i zagrożenia wynikające ze spożywania suplementów diety


Associate professor (dr hab.)

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2126

Main areas of didactic activity:

Nutritional epidemiology; human nutrition; research methodology

Research interests:

Dietary intake and nutritional status of different population groups; influence of nutrition, health and life style factors on survival and development of diet-related diseases; relationships between nutrients intake, nutritional status and body antioxidant status; benefits and risks dietary supplements use