poniedziałek, 15.10.2018

Komunikaty

Dyżur dziekanatu w dniu 13 października br.

11.10.2018 (czwartek)

W dniu 13.10.2018 w godzinach 9-13 dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych pełni dziekanat górny – pokój A64

11.10

Nabór do programu Erasmus+ poza UE na sem. letni 2018/19

11.10.2018 (czwartek)

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje, że nabór na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ do krajów poza UE będzie otwarty pomiędzy 11 października a 25 listopada 2018. Oferta dotyczy studentów i nauczycieli akademickich zainteresowanych wymianą w sem. letnim 2018/19. Szczegóły pobierz tutaj.

11.10

Dyżur Dziekana ds. dydaktyki

10.10.2018 (środa)

Dyżur Dziekana ds. dydaktyki dr hab. Jadwigi Hamułki prof. SGGW w bieżącym tygodniu zostaje przeniesiony z piątku 12.10 na czwartek 11.10 w godzinach 12-13

10.10

Informacja o zebraniu Koła Naukowego Dietetyków

10.10.2018 (środa)

Najbliższe zebranie Koła Naukowego Dietetyków planowane jest w poniedziałek 15 października br. o godzinie 16.00 w sali 2134 – zapraszamy członków Koła oraz wszystkich zainteresowanych studentów naszego Wydziału do udziału w obradach.

10.10

Studia na Tajwanie – wymiana akademicka w semestrze letnim 2018/19

9.10.2018 (wtorek)

Studia na Tajwanie – wymiana akademicka w semestrze letnim 2018/19 – APLIKUJ do 14 października 2018. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

9.10

Godziny Rektorskie w dniu 11 października br.

3.10.2018 (środa)

Decyzją prof. dr hab. Kazimierza Tomali Prorektora ds. dydaktyki w dniu 11.10.2018 r. w godz.10.00-14.00 wyznaczone zostają godziny rektorskie dla studentów I roku w związku z organizowanym w tym czasie przez RUSS wydarzeniem „Reaktywacja”. 

3.10

Informacja dla studentów kierunku Gastronomia i hotelarstwo, rok IV

30.09.2018 (niedziela)

W związku z tym, że w tym roku na zajęciach z Projektowania nowych potraw, będą Państwo uczestniczyli w projekcie zewnętrznym, zajęcia rozpoczną się dopiero w II tygodniu roku akademickiego, zgodnie z harmonogramem wywieszonym przy sali 71.

30.09

Informacja dla studentów kierunku Dietetyka, II stopień, rok II, studia niestacjonarne oraz Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, II stopień, rok II, studia niestacjonarne

28.09.2018 (piątek)

Wykłady z Żywienia w sporcie i warunkach ekstremalnych odbywać się będą: 13.10.2018, 24.11.2018, 8.12.2018 i 12.01.2019, a wykłady z Zarządzania własnością intelektualną: 29.09.2018 i 27.10.2018. Godziny realizacji w/w zajęć: 13.30 – 16.00.

28.09

Informacja dla studentów kierunku Dietetyka, I stopień, rok III, studia niestacjonarne

28.09.2018 (piątek)

Wykłady z Ochrony konsumenta odbywać się będą: 28.09.2018, 26.10.2018 i 7.12.2018, a wykłady z Ochrony własności intelektualnej: 12.10.2018, 23.11.2018 i 11.01.2019.

Godziny realizacji w/w zajęć: 18.15 – 19.45.

28.09

Informacja dla studentów kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, studia stacjonarne II stopnia, rok I

27.09.2018 (czwartek)

Elektyw w jęz. angielskim „Natural products and cancer” będzie prowadzony przez Profesora Jamala Mahajna z Tel-Hall College (Izrael), który będzie przebywał w Polsce w okresie od 28 września do 27 października 2018 roku. 

W związku z tym zajęcia z tego przedmiotu będą realizowane:

 

Termin

 

1-5.10.2018

wtorek 8.15-10 s. 2073,

środa 8.15 – 11.30 s. 57

czwartek 15.15-18.00 aula 4

8-12.10.2018

wtorek 8.15-10 s. 2073,

środa 8.15 – 11.00 s. 57

czwartek 15.15-18.00 aula 4

15-19.10.2018

wtorek 8.15-10 s. 2073,

środa 8.15 – 10.30 s. 57

czwartek 15.15-18.00 aula 4

22-26.10.2018

wtorek 8.15-10 s. 2073,

środa 8.15 – 12.00 s. 57

Wykłady z przedmiotu „Współczesne trendy w żywieniu człowieka” będą odbywały się we wtorki 2.10., 9.10. i 17.10. w godz. 15-17 w bud. 24 audytorium 3, w ostatnim tygodniu października zgodnie z planem.

W razie wątpliwości związanych z zajęciami prowadzonymi przez Prof. Jamala Mahajna proszę o kontakt:

dr inż. Ewa Fűrstenberg tel.: 22 5937033; e-mail: ewa_furstenberg@sggw.pl

27.09

Informacja dla studentów kierunku Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia, rok II

27.09.2018 (czwartek)

Elektyw w jęz. angielskim „Natural products and cancer” będzie prowadzony przez Profesora Jamala Mahajna z Tel-Hall College (Izrael), który będzie przebywał w Polsce w okresie od 28 września do 27 października 2018 roku. 

W związku z tym zajęcia z tego przedmiotu będą realizowane:

 

Termin

 

1-5.10.2018

wtorek 8.15-10 s. 2073,

środa 8.15 – 11.30 s. 57

czwartek 15.15-18.00 aula 4

8-12.10.2018

wtorek 8.15-10 s. 2073,

środa 8.15 – 11.00 s. 57

czwartek 15.15-18.00 aula 4

15-19.10.2018

wtorek 8.15-10 s. 2073,

środa 8.15 – 10.30 s. 57

czwartek 15.15-18.00 aula 4

22-26.10.2018

wtorek 8.15-10 s. 2073,

środa 8.15 – 12.00 s. 57

Wykłady z przedmiotu „Współczesne trendy w żywieniu człowieka” będą odbywały się we wtorki 2.10., 9.10. i 17.10. w godz. 15-17 w bud. 24 audytorium 3, w ostatnim tygodniu października zgodnie z planem.

W razie wątpliwości związanych z zajęciami prowadzonymi przez Prof. Jamala Mahajna proszę o kontakt:

dr inż. Ewa Fűrstenberg tel.: 22 5937033; e-mail: ewa_furstenberg@sggw.pl

27.09

Informacja dla studentów stacjonarnych kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, I stopień, rok I

27.09.2018 (czwartek)

ĆWICZENIA z przedmiotu: Surowce spożywcze w dniu 1 X 2018 z powodu Godzin Dziekańskich odbywają się w sali 1098 w następujących godzinach:
grupa 6: 15.00-16.30
grupa 2: 16.30-18.00
grupa 7: ćwiczenie się nie odbędzie i zostanie odrobione w uzgodnionym terminie

27.09

Informacja dla studentów kierunku Dietetyka, I stopień, rok I

26.09.2018 (środa)

Wykłady z przedmiotu Chemia ogólna i Chemia organiczna odbywać się będą od następnego tygodnia tj. 8.10.2018. W pierwszym tygodniu roku akademickiego zapraszamy na Inaugurację. 

26.09

Informacja dla studentów stacjonarnych kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności, I stopień, rok I

26.09.2018 (środa)

Zajęcia z przedmiotu Analiza sensoryczna (wykłady i ćwiczenia) zaczynają się od 15.10.2018.

26.09

Informacja dla studentów stacjonarnych I stopnia, kierunków: Dietetyka, Żywienie Człowieka i Ocena Żywności oraz GIH, rok II

24.09.2018 (poniedziałek)

Ćwiczenia z Analizy żywności (osoba odpowiedzialna za ćwiczenia: Joanna Frąckiewicz) rozpoczynają się od dnia 08.10.2018r.

 
24.09