Rada Wydziału

Drukuj

Organem kolegialnym jest Rada Wydziału licząca 65 osób, w tym 34 samodzielnych pracowników naukowych. Wydziałem, zgodnie ze Statutem SGGW, kieruje Dziekan wraz z trzema Prodziekanami: Prodziekanem ds. Nauki i Prodziekanami ds. Dydaktyki (studia stacjonarne i niestacjonarne). Kolegium dziekańskie w pracy wspomagają Pełnomocnicy Dziekana: ds. Jakości Kształcenia, ds. Współpracy z Gospodarką, ds. Współpracy Międzynarodowej, ds. Praktyk Studenckich, ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi, ds. Nauczania przez Internet, ds. Kontaktów z Absolwentami, ds. Samooceny Systemu Kontroli Zarządczej, ds. Ochrony Danych Osobowych, ds. Wolontariatu i Osób Niepełnosprawnych, ds. Upowszechniania Wiedzy o Żywieniu Człowieka oraz ds. Przeciwdziałania Mobbingowi. Ponadto na Wydziale funkcjonuje sześć Komisji Wydziałowych: ds. Jakości Kształcenia, ds. Dydaktyki, ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, ds. Oceny Doktorantów, Komisja Hospitacyjna i Rada Biblioteczna oraz Komisja ds. Promocji, wybieranych na okres 1 kadencji. Na Wydziale prężnie działają samorząd studencki oraz trzy studenckie koła naukowe.

 

Rada Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

Kadencja 2016-2020

 

Dziekan

Prof. dr hab. K. Gutkowska

 

Prodziekani

Prof. dr hab. M. Jeżewska-Zychowicz

Dr hab. J. Hamułka /prof. nadzw. SGGW/

Dr inż. R. Zaremba 

 

Profesorowie i dr hab.

Prof. dr hab. A. Brzozowska

Prof. dr hab. J. Gromadzka-Ostrowska

Prof. dr hab. D. Kołożyn-Krajewska

Prof. dr hab. W. Przybylski

Prof. dr hab. M. Rembiałkowska

Prof. dr hab. D. Rosołowska-Huszcz

Prof. dr hab. A. Wierzbicka

Dr hab. J. Kałuża /prof. nadzw. SGGW/

Dr hab. W. Laskowski /prof. nadzw. SGGW/

Dr hab. J. Niegowska /prof. nadzw. SGGW/

Dr hab. B. Pietruszka /prof. nadzw. SGGW/

Dr hab. J. Rutkowska /prof. nadzw. SGGW/

Dr hab. A. Wawrzyniak /prof. nadzw. SGGW/

Dr hab. E. Czarniecka-Skubina

Dr hab. M. Drywień

Dr hab. M. Gantner

Dr hab. D. Głębska

Dr hab. M. Górnicka

Dr hab. H. Górska-Warsewicz

Dr hab. D. Guzek

Dr hab. E. Hallmann

Dr hab. D. Jaworska

Dr hab. M. Jeznach

Dr hab. R. Kazimierczak

Dr hab. A. Kołłajtis-Dołowy

Dr hab. M. Kosicka-Gębska

Dr hab. E Kostyra

Dr hab. I. Kowalczuk

Dr hab. L. Kozłowska

Dr hab. M. Kurek

Dr hab. E. Lange

Dr hab. K. Rejman

Dr hab. D. Włodarek

Dr hab. J. Trafiałek

Dr hab. S. Żakowska - Biemans

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

Dr inż. J. Bujko

Dr inż. D. Gajewska

Dr inż. J. Gębski

Dr inż. E. Halicka

Dr inż. M. Hoffmann

Dr inż. D. Madej

Dr inż. J. Myszkowska-Ryciak

Dr inż. K. Neffe-Skocińska

Dr inż. M. Oczkowski

Dr inż. A. Piotrowska

Dr inż. M.Tomaszewska

Mgr inż. G. Wasiak-Zys

 

Przedstawiciele pracowników inżynieryjno – technicznych

Mgr M. Czmoch

Mgr M. Korycki

Dr inż. T. Królikowski

 

Przedstawiciel doktorantów

Mgr inż. S. Karp

Mgr inż. E. Rasińska

 

Przedstawiciele studentów

J. Gaworski

K. Gawryluk

A. Jagodzińska

T. Kępka

W. Koszewska

M. Kufka

A. Łapaj

A. Miszczak

K. Osowiecka

M. Wroniszewska

M. Żuk

 

Przedstawiciele Związków Zawodowych

Dr hab. E. Lange

 

Osoby dopraszane

Prof. dr hab. S. Berger

Prof. dr hab. E. Bartnikowska

Prof. dr hab. N. Baryłko-Pikielna

Prof. dr hab. A. Gronowska-Senger

Prof. dr hab. B. Kowrygo

Prof. dr T. Pałaszewska – Reindl

Prof. dr hab. W. Roszkowski

Prof. dr hab. F. Świderski

Dr hab. L. Narojek /prof. SGGW/

Dr hab. K. Żelazna /prof. SGTiR/

Dr inż. K. Lachowicz

Dr inż. A. Półtorak

Dr inż. M. Świątkowska

Dr inż. J. Wyrwisz

Dr inż. M. Zalewska