Pełnomocnicy Dziekana

Drukuj

Kadencja 2016-2020

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

dr hab. Małgorzata Drywień

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunku żywienie człowieka i ocena żywności:

dr inż. Monika Hoffmann

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunku dietetyka:

dr inż. Aleksandra Kołota

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na Kierunku gastronomia i hotelarstwo:

mgr inż. Artur Głuchowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką:

dr hab. Magdalena Gantner

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej:

dr inż. Katarzyna Świąder

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów ze Szkołami:

dr hab. Anna Harton

Pełnomocnik Dziekana ds. Nauczania przez Internet:

dr hab. Wacław Laskowski, prof. nadzw. SGGW

Pełnomocnik Dziekana ds. Samooceny Systemu Kontroli Zarządczej:

dr hab. Renata Kazimierczak

Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych:

mgr Emilia Lipińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Wolontariatu i Osób Niepełnosprawnych:

dr inż. Agnieszka Bobola

Pełnomocnik Dziekana ds. Upowszechniania Wiedzy:

dr inż. Ewa Fűrstenberg

Pełnomocnika Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (PEU):

dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. nadzw. SGGW

Pełnomocnik Dziekana ds. Przeciwdziałania Mobbingowi:

dr hab. Krystyna Rejman

Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu POLON:

Magdalena Heropolitańska