Komisje Wydziałowe 2016-2020

Drukuj

Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Oceny Nauczycieli Akademickich

Przewodnicząca: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

Sekretarz: dr hab. Dominika Guzek

Kierownicy Katedr:

dr hab. Małgorzata Drywień

dr hab. Ewa Lange (przedstawiciel związków zawodowych)

dr hab. Ewelina Hallmann

prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

 

Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Naukowych

Przewodnicząca: prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Sekretarz: mgr Emilia Lipińska

Kierownicy Katedr:

dr hab. Małgorzata Drywień

dr hab. Ewa Lange 

dr hab. Ewelina Hallmann

prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

Prodziekani:

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

dr inż. Robert Zaremba

 

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki

Przewodnicząca: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Wiceprzewodniczący: dr inż. Robert Zaremba

Sekretarz: dr inż. Dominika Głąbska

Kierownicy Katedr:

dr hab. Małgorzata Drywień (Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia)

prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

dr hab. Ewa Lange 

dr hab. Ewelina Hallmann

prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

dr hab. Dominika Guzek (członek)

mgr inż. Sabina Karp (przedstawiciel doktorantów)

  

Wydziałowa Komisja ds.  Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Drywień

Sekretarz: dr inż. Anna Piotrowska

dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

dr inż. Monika Trząstkowska

dr inż. Jerzy Gębski

dr inż. Michał Oczkowski

dr inż. Marcin Kurek

mgr inż. Ewa Rasińska (przedstawiciel doktorantów)

 

Wydziałowa Komisja Hospitacyjna

Przewodnicząca: dr hab. Ewelina Hallmann

Wiceprzewodniczący: dr inż. Robert Zaremba

Sekretarz: dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

prof. dr hab. Barbara Pietruszka

dr hab. Ewa Lange

dr hab. Hanna Górska-Warsewicz

dr inż. Andrzej Półtorak

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Przewodnicząca: dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW

Sekretarz: dr inż. Dawid Madej

dr inż. Katarzyna Świąder

 

Wydziałowa Komisja ds. Promocji

Przewodnicząca: dr inż. Monika Hoffmann

Sekretarz: dr inż. Joanna Rachtan-Janicka

dr hab. Magdalena Górnicka

dr inż. Monika Świątkowska

dr inż. Anna Harton

dr inż. Marzena Tomaszewska

dr inż. Agnieszka Bobola (od kwietnia 2018 r.)

  

Wydziałowa Komisja ds. Kontaktów z Absolwentami

Przewodnicząca: dr inż Dominika Głąbska

dr inż. Ewa Fürstenberg

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

dr inż. Joanna Kaczorowska

 

Rada Biblioteczna

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska

dr hab. Eliza Kostyra

dr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak

dr inż. Magdalena Seta (Kierownik Biblioteki Wydziałowej)