Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

Drukuj

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

Sekretariat: Anna Wysocka, pokój 1090, tel.: 22 59 37 040, fax: 22 59 37 041

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Monika Hoffmann
e-mail: monika_hoffmann@sggw.pl, tel.: 22 59 37 044

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr inż. Monika Hoffmann

22 59 37 044

1086

monika_hoffmann@sggw.pl

dr inż. Katarzyna Najman

22 59 37 055

1088

katarzyna_najman@sggw.pl

dr inż. Joanna Rachtan-Janicka

22 59 37 045

1087

joanna_rachtan_janicka@sggw.pl

dr inż. Katarzyna Świąder

22 59 37 047

1089

katarzyna_swiader@sggw.pl

dr inż. Anna Piotrowska

22 59 37 043

1085

anna_piotrowska@sggw.pl

dr inż. Eliza Kostyra

22 59 37 052

1100

eliza_kostyra@sggw.pl

dr inż. Anna Sadowska

22 59 37 055

1088

anna_sadowska@sggw.pl

dr inż. Rita Rakowska

22 59 37 047

1089

rita_rakowska@sggw.pl

mgr inż. Grażyna Wasiak-Zys

22 59 37 052

1100

grazyna_wasiak_zys@sggw.pl

mgr inż. Klaudia Kulik

22 59 37 045

1087

klaudia_kulik@sggw.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Małgorzata Żebrowska-Krasuska

22 59 37 043

1085

urlop do 30.09.2017 r.

sam. technolog Anna Wysocka

22 59 37 040 (41)

1090

anna_wysocka@sggw.pl

Tomasz Krzycholik

22 59 37 040

1090

tomasz_krzycholik@sggw.pl

Doktoranci

mgr inż. Maciej Bazarnik

22 59 37 040

1073

maciej_bazarnik@sggw.pl

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna

22 59 37 052

1100

 

prof. dr hab. Franciszek Świderski

22 59 37 040

1072

franciszek_swiderski@sggw.pl

dr hab. Wanda Kawecka, prof. nadzw. SGGW

22 59 37 045

1087

wanda_kawecka@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Analiza sensoryczna żywności; zaawansowane metody analizy sensorycznej; wybrane technologie przetwarzania żywności; przemysłowa produkcji potraw; towaroznawstwo żywności; towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej; towaroznawstwo nowoczesnej żywności; współczesne trendy w technologii żywności; żywność pochodzenia roślinnego; żywność wygodna; żywność funkcjonalna; żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego; suplementy diety; projektowanie produktu żywnościowego; nowa żywność; biologia; żywienie kobiet ciężarnych i karmiących i niemowląt.