Laboratorium Badań Żywieniowych

Drukuj

Laboratorium Badań Żywieniowych

 

Kierownik Laboratorium

dr hab. Joanna Kałuża, prof. nadzw. SGGW
e-mail: joanna_kaluza@sggw.pl, tel.: 22 59 37 124

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Joanna Kałuża, prof. nadzw. SGGW

22 59 37 124

2126

joanna_kaluza@sggw.pl

dr hab. Magdalena Górnicka

22 59 37 123

2110

magdalena_gornicka@sggw.pl

dr n. wet. Anna Ciecierska

22 59 37 122

2107

anna_ciecierska@sggw.pl

dr inż. Dawid Madej

22 59 37 114

2131

dawid_madej@sggw.pl

Doktoranci    
Mgr inż. Maria Szmidt  22 59 37 119  2135  maria_szmidt@sggw.pl