Zakład Technologii Gastronomicznej

Drukuj

Zakład Technologii Gastronomicznej

Sekretariat: Lech Kaproń, pokój nr 79, tel.: 22 59 37 066, fax: 22 59 37 066
e-mail: ztg@sggw.pl

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina
e-mail: ewa_czarniecka_skubina@sggw.pl, tel.: 22 59 37 063

Ewa_Czarniecka_S

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

22 59 37 063

82

ewa_czarniecka_skubina@sggw.pl

dr inż. Ingrid Wachowicz

22 59 37 064

81

ingrid_wachowicz@sggw.pl

mgr inż. Artur Głuchowski

22 59 37 004

098

artur_gluchowski@sggw.pl

mgr inż. Piotr Sałek 22 59 37 067 87 piotr_salek@sggw.pl

Inni pracownicy  

mgr inż. Lech Kaproń

22 59 37 066

79

lech_kapron@sggw.pl

Henryka Bieniek

22 59 37 066

79

henryka_bieniek@sggw.pl

Doktoranci

mgr inż. Michał Wiatrowski

22 59 37 004

098

michal_wiatrowski@sggw.pl

mgr inż. Ewa Ołubiec-Opatowska

22 59 37 066

79

ewaolubiec@o2.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Technologia gastronomiczna, technologia gastronomiczna i obsługa konsumenta, ogólna technologia żywności; technologia produktów pochodzenia zwierzęcego; uwarunkowania jakości żywności; determinanty jakości żywności; podstawy genetyki; podstawy biotechnologii; nowoczesne technologie i standaryzacja żywności; nowa żywność; opakowania i przechowalnictwo; food product science.

 

Galeria

4019_P1 3086_m1 3104 3095_p1