Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

Drukuj

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

Sekretariat: Joanna Dziubińska, pokój nr 88, tel.: 22 59 37 068, fax: 22 59 37 083
e-mail: ztzyw@sggw.pl

 

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
e-mail: danuta_kolozyn_krajewska@sggw.pl, tel.: 22 59 37 069

danuta_kolozyn_krajewska_KTGiHZ

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

22 59 37 069

83

danuta_kolozyn_krajewska@sggw.pl

dr Małgorzata Jałosińska

22 59 37 070

84

malgorzata_jalosinska@sggw.pl

dr inż. Elżbieta Rosiak

22 59 37 070

84

elzbieta_rosiak@sggw.pl

dr inż. Monika Trząskowska

22 59 37 067

87

monika_trzaskowska@sggw.pl

dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska

22 59 37 067

87

katarzyna_neffe_skocinska@sggw.pl

dr inż. Beata Bilska

22 59 37 075

1096

beata_bilska@sggw.pl

dr inż. Wiesława Grzesińska

22 59 37 075

1096

wieslawa_grzesinska@sggw.pl

dr inż. Marzena Tomaszewska

22 59 37 075

1096

marzena_tomaszewska@sggw.pl

dr hab. Joanna Trafiałek

22 59 37 082

1095

joanna_trafialek@sggw.pl

dr inż. Aleksandra Szydłowska

22 59 37 079

1095

aleksandra_szydlowska@sggw.pl

dr inż. Dorota Zielińska

22 59 37 067

87

dorota_zielinska@sggw.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Joanna Dziubińska

22 59 37 068

88

joanna_dziubinska@sggw.pl

Doktoranci

mgr inż. Milena Lipińska

22 59 37 068

88

milena_lipinska@sggw.pl

mgr inż. Aleksandra Ołdak

22 59 37 068

88

aleksandra_oldak@sggw.pl

mgr inż. Justyna Siwińska

22 59 37 068

88

justyna_siwinska@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Higiena żywności; projektowanie systemów produkcji żywności; projektowanie zakładów gastronomicznych; systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; zarządzanie bezpieczeństwem żywności; żywność probiotyczna; seminarium; audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością; determinanty jakości żywności; seminarium; zarządzanie bezpieczeństwem żywności; higiena i bezpieczeństwo żywności; jakość i bezpieczeństwo żywności; mikrobiologia żywności; higiena i toksykologia żywności; zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii; nowoczesne technologie i standaryzacja żywności.

 

Galeria

ZHiZJŻ_pracownicy_2015