Zakład Analiz Instrumentalnych

Drukuj

Zakład Analiz Instrumentalnych

Sekretariat: Ewa Przygoda, pokój nr 0113, tel.: 22 59 37 072 fax: 22 59 37 071
e-mail: zaojz@sggw.pl

Kierownik Zakładu

dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. nadzw. SGGW
e-mail: jarosława_rutkowska@sggw.pl, tel. 22 59 37 072

jarosława_rutkowska 

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Jarosława Rutkowska

22 59 37 072

 0112

jaroslawa_rutkowska@sggw.pl

dr inż. Agata Adamska

22 59 37 071

0113

agata_adamska@sggw.pl

dr inż. Barbara Sionek

22 59 37 071

0113

barbara_sionek@sggw.pl

dr inż.  Krzysztof Tambor

22 59 37 071

0113

krzysztof_tambor@sggw.pl

mgr inż. Agata Antoniewska

22 59 37 071

 0105

aantoniewska1@wp.pl

Inni pracownicy

 

 

 

 

Doktoranci

mgr inż. Damian Baranowski

22 59 37 071

0113

damian_baranowski@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie:

Chemia żywności; ogólna technologia żywności II; techniki instrumentalne w badaniu żywności; metody oceny produktów; nowoczesne metody analizy żywności.