Zakład Badań i Projektowania Żywności

Drukuj

Zakład Badań i Projektowania Żywności

Sekretariat: tel./fax: 22 59 37 062

e-mail: ktipz@sggw.pl

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Andrzej Półtorak
e-mail: andrzej_poltorak@sggw.pl, tel.: 22 59 37 073

Półtorak_Andrzej

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

22 59 37 060

110

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

dr hab. Andrzej Półtorak

22 59 37 073

0114

andrzej_poltorak@sggw.pl

dr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak

22 59 37 078

0116

monika_marcinkowska_lesiak@sggw.pl

urlop do 12.03.2020

dr inż. Tomasz Plewicki

22 59 37 084

2074

tomasz_plewicki@sggw.pl

mgr Anna Onopiuk

22 59 37 086 0120 anna_onopiuk@sggw.pl

mgr inż. Grzegorz Pogorzelski

22 59 37 058 109A grzegorz_pogorzelski@sggw.pl

mgr inż. Arkadiusz Szpicer

22 59 37 086 0120 arkadiusz_szpicer@sggw.pl

dr inż. Iwona Wojtasik - Kalinowska

22 59 37 086 0120 iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl

Doktoranci

     

mgr Roman Miler

Inni pracownicy

mgr inż. Karol Talacha

Starszy Specjalista Administracyjny

22 59 37 058

A109

karol_talacha@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie