Zakład Badań i Projektowania Żywności

Drukuj

Zakład Badań i Projektowania Żywności

Sekretariat: Marta Uścińska, pokój nr 109a,tel./fax: 22 59 37 062

e-mail: ktipz@sggw.pl

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Andrzej Półtorak
e-mail: andrzej_poltorak@sggw.pl, tel.: 22 59 37 073

Półtorak_Andrzej

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. nadzw. SGGW

22 59 37 060

110

agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

dr inż. Andrzej Półtorak

22 59 37 073

0114

andrzej_poltorak@sggw.pl

dr inż. Monika Marcinkowska-Lesiak

22 59 37 078

0116

monika_marcinkowska_lesiak@sggw.pl

dr inż. Tomasz Plewicki

22 59 37 084

2074

tomasz_plewicki@sggw.pl

dr inż. Krzysztof Lendzion

22 59 37 086

0120

krzysztof_ledzion@sggw.pl

mgr inż. Aleksandra Lipińska

22 59 37 086 0120 aleksandra_lipinska@sggw.pl

mgr inż. Małgorzata Moczkowska

22 59 37 086 0120 malgorzata_moczkowska@sggw.pl

mgr Anna Onopiuk

22 59 37 086 0120 anna_onopiuk@sggw.pl

mgr inż. Grzegorz Pogorzelski

22 59 37 058 109A grzegorz_pogorzelski@sggw.pl

mgr inż. Arkadiusz Szpicer

22 59 37 086 0120 arkadiusz_szpicer@sggw.pl

mgr inż. Iwona Wojtasik - Kalinowska

22 59 37 086 0120 iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.pl

Inni pracownicy

Marta Uścińska

Samodzielny Referent

22 59 37 062

109A

marta_uscinska@sggw.pl

mgr inż. Karol Talacha

Specjalista Inżynieryjno-Techniczny

22 59 37 080 

HP4

karol_talacha@sggw.pl

Doktoranci

mgr inż. Małgorzata Konarska

22 59 37 084

HP7

malgorzata_konarska1@sggw.pl

mgr inż. Joanna Łopacka 

22 59 37 084 2074

joanna_lopacka@sggw.pl

mgr inż. Paweł Plewa

22 59 37 062 HP7 pawel_plewa@sggw.pl

mgr inż. Urszula Rafalska

22 59 37 084 2074 urszula_rafalska@sggw.pl

mgr inż. Alicja Wierzbicka

22 59 37 084 HP7 alicja.wozniak@prooptibeef.pl

mgr inż. Katarzyna Żontała

22 59 37 084 2074 katarzyna_zontala@sggw.pl

mgr inż. Daniel Knysak

22 59 37 084 2074 daniel_knysak@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie