Zakład Zarządzania w Gastronomii i Hotelarstwie

Drukuj

Zakład Zarządzania w Gastronomii i Hotelarstwie

 

Kierownik Zakładu:

dr inż. Jerzy Gębski
e-mail: jerzy_gebski@sggw.pl, tel.: 22 59 37 137

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Hanna Górska-Warsewicz

22 59 37 144

1122

hanna_gorska_warsewicz@sggw.pl

dr hab. Iwona Kowalczuk

22 59 37 135

106

iwona_kowalczuk@sggw.pl

dr Agnieszka Bobola

22 59 37 012

0119

agnieszka_bobola@sggw.pl

dr inż. Jerzy Gębski

22 59 37 137

1123

jerzy_gebski@sggw.pl

dr Agnieszka Maciąg

22 59 37 012

0119

agnieszka_maciag@sggw.pl

dr inż. Monika Świątkowska

22 59 37 143

1118

monika_swiatkowska@sggw.pl

urlop

dr inż. Ewa Świstak

22 59 37 143

1118

ewa_swistak@sggw.pl

dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk

22 59 37 138

1129

agnieszka_tul_krzyszczuk@sggw.pl

mgr inż. Beata Sawicka

22 59 37 139

100

beata_sawicka@sggw.pl

Inni pracownicy

Doktoranci

 

 

 

mgr Olena Kulykovets

22 59 37 149

93

olena_kulykovets@sggw.pl

mgr inż. Anna Kudlińska-Chylak

22 59 37 149

93

anna_kudlinska_chylak@sggw.pl

mgr inż. Maksymilian Czeczotko

 22 59 37 149  93 maksymilian_czeczotko@sggw. pl

 

Przedmioty realizowane w zakładzie

Hotelarstwo; organizacja pracy w zakładzie hotelarskim; organizacja przedsiębiorstwa gastronomicznego i hotelarskiego; rynek usług hotelarskich i gastronomicznych; zarządzanie i organizacja w hotelarstwie i gastronomii; zarządzanie przedsiębiorstwem; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami żywnościowymi; zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym; zarządzanie marką na rynku produktów żywnościowych; rynek usług - hotelarstwo; restauracje; catering; projektowanie produktu żywnościowego; trendy w zarządzaniu w hotelarstwie i gastronomii; zarządzanie relacjami z klientem; marketing usług; obsługa ruchu turystycznego; finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości; podstawy finansów w przedsiębiorstwie; biznesplan; rachunkowość; ekonomika konsumpcji; ekonomika i organizacja w ochronie zdrowia; zasady i organizacja żywienia w szpitalach i sanatoriach; etyka w łańcuchu żywnościowym; etyka w gastronomii i hotelarstwie; ochrona własności intelektualnej; ochrona konsumenta; bezpieczeństwo i higiena pracy; technologia informacyjna; systemy informatyczne w hotelarstwie; statystyka i informatyka stosowana; statystyka w badaniach; podstawy prawa; zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym; rynek usług hotelarskich i gastronomicznych.

 

Galeria

ZZwGiH ZZwGiH_sklad