Zakład Wyżywienia Ludności

Drukuj

Zakład Wyżywienia Ludności

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Krystyna Rejman
e-mail: krystyna_rejman@sggw.pl, tel.: 22 59 37 140

Krystyna_Rejman_ZWL

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Wacław Laskowski, prof. nadzw. SGGW

22 59 37 130

2071

waclaw_laskowski@sggw.pl

dr hab. Krystyna Rejman

22 59 37 140

1121

krystyna_rejman@sggw.pl

dr inż. Ewa Halicka

22 59 37 141

1120

ewa_halicka@sggw.pl

dr inż. Joanna Kaczorowska

22 59 37 141

1120

joanna_kaczorowska@sggw.pl

Doktoranci

mgr inż. Małgorzata Jackowska

 

malgorzata_jackowska@sggw.pl

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Stanisław Berger

22 59 37 142

1119

stanislaw_berger@sggw.pl

prof. dr hab. Barbara Kowrygo

22 59 37 140

1121

barbara_kowrygo@sggw.pl

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Podstawy ekonomii; podstawy zarządzania; podstawy organizacji i zarządzania; zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie i marketing; tendencje w zarządzaniu w sektorze żywnościowym; organizacja przedsiębiorstwa gastronomicznego i hotelarskiego; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw żywnościowych; gospodarka żywnościowa; projektowanie produktu żywnościowego; polityka rolna i żywnościowa; polityka wyżywienia ludności; rynek żywności; rynek usług hotelarskich i gastronomicznych; technologia informacyjna; informatyka w poradnictwie żywieniowym i dietetycznym; statystyka; statystyka i informatyka stosowana; ekonomia menedżerska; ekonomika konsumpcji; metody statystyczne w epidemiologii; podstawy prawa; encyklopedia prawa – prawo gospodarcze; food and nutrition policy.

 

Galeria

ZWL_cały skład KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA ZWL_Dni SGGW