Zakład Wyżywienia Ludności

Drukuj

Zakład Wyżywienia Ludności

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Krystyna Rejman
e-mail: krystyna_rejman@sggw.pl, tel.: 22 59 37 140

Krystyna_Rejman_ZWL

 

Nauczyciele akademiccy

Pokój

Numer telefonu 

Adres mailowy

 

dr hab. Wacław Laskowski, prof. nadzw. SGGW

2071

22 59 37 130 waclaw_laskowski@sggw.pl  

dr hab. Krystyna Rejman

1121

22 59 37 140

krystyna_rejman@sggw.pl

 

dr inż. Ewa Halicka

1120

22 59 37 141

ewa_halicka@sggw.pl

 

dr inż. Joanna Kaczorowska

1120

22 59 37 141

joanna_kaczorowska@sggw.pl

 

Doktoranci

mgr inż. Małgorzata Jackowska

93 22 59 37 149 malgorzata_jackowska@sggw.pl

mgr inż. Agata Szczebyło

93 22 59 37 149 agata_szczebylo@sggw.pl

Emerytowani profesorowie

prof. dr hab. Stanisław Berger

1119

22 59 37 142 stanislaw_berger@sggw.pl

 

prof. dr hab. Barbara Kowrygo

1121

22 59 37 140

barbara_kowrygo@sggw.pl

 

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Podstawy ekonomii; podstawy zarządzania; podstawy organizacji i zarządzania; zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie i marketing; tendencje w zarządzaniu w sektorze żywnościowym; organizacja przedsiębiorstwa gastronomicznego i hotelarskiego; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw żywnościowych; gospodarka żywnościowa; projektowanie produktu żywnościowego; polityka rolna i żywnościowa; polityka wyżywienia ludności; rynek żywności; rynek usług hotelarskich i gastronomicznych; technologia informacyjna; informatyka w poradnictwie żywieniowym i dietetycznym; statystyka; statystyka i informatyka stosowana; ekonomia menedżerska; ekonomika konsumpcji; metody statystyczne w epidemiologii; podstawy prawa; encyklopedia prawa – prawo gospodarcze; food and nutrition policy.

 

Galeria

ZWL_cały skład KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA ZWL_Dni SGGW