Zakład Badań Konsumpcji

Drukuj

Zakład Badań Konsumpcji

 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
e-mail: krystyna_gutkowska@sggw.pl, tel.: 22 59 37 134

Krystyna Gutkowska

 

Nauczyciele akademiccy

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

22 59 37 134

105

krystyna_gutkowska@sggw.pl

prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

22 59 37 131

102

marzena_jezewska_zychowicz@sggw.pl

dr hab. Dominika Guzek

22 59 37 134

105

dominika_guzek@sggw.pl

dr hab. Maria Jeznach

22 5 937 138

1129

maria_jeznach@sggw.pl

dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska

22 59 37 146

103

malgorzata_kosicka_gebska@sggw.pl

dr inż. Marta Sajdakowska

22 59 37 145

107

marta_sajdakowska@sggw.pl

dr inż. Sylwia Żakowska-Biemans

22 59 37 133

104

sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

dr Julita Szlachciuk

22 59 37 132

104

julita_szlachciuk@sggw.pl

mgr inż. Maria Królak

22 59 37 145

107

maria_krolak@sggw.pl

Inni pracownicy

mgr inż. Grażyna Trętowska

22 59 37 136

100

grazyna_tretowska@sggw.pl

Doktoranci

mgr inż. Katarzyna Kwiecińska

22 59 37 149

93

katarzyna_kwiecinska@sggw.pl

mgr inż. Natalia Przeździecka-Czyżewska

22 59 37 149

93

natalia_przezdziecka_czyzewska@sggw.pl

mgr inż. Jerzy Wierzbicki

 22 59 37 149

93

jerzy.wierzbicki@pzbm.pl

mgr Agnieszka Tekień

22 59 37 149

93

agnieszka_tekien@sggw.pl

mgr inż. Wioleta Zysk

22 59 37 149 93 wioleta_zysk@sggw.pl

mgr inż. Marta Plichta

     

mgr inż. Milena Wasilewska

     

mgr inż. Marianna Sułek

     

Emerytowani profesorowie

Prof. dr Teresa Pałaszewska-Reindl

22 59 37 131

102

 

Dr hab. Krystyna Żelazna, prof. nadzw. SGGW

22 5 937 138

1129

 

 

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Ochrona konsumentów na rynku żywności; ochrona konsumentów na rynku usług; podstawy marketingu; badania marketingowe na rynku żywności; zachowanie konsumentów na rynku żywności; nowe trendy w konsumpcji; prawo żywnościowe; ochrona własności intelektualnej; ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe; etyka w łańcuchu żywnościowym; etyka w hotelarstwie i gastronomii; marketing żywności; marketing usług; zarządzanie i marketing; podstawy socjologii; socjologia z elementami psychologii społecznej; socjologia żywienia; style życia; psychologia ogólna; psychologia żywienia; psychologia kliniczna; psychologia społeczna; komunikowanie społeczne w praktyce marketingowej; serwicyzacja konsumpcji; marketing usług turystycznych i rekreacyjnych; edukacja konsumencka i żywieniowa.

 

Galeria

ZBK