Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Drukuj

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Sekretariat: mgr inż. Grażyna Trętowska, pokój nr 100, tel.: 22 59 37 136
e-mail: koek@sggw.pl

 

Kierownik Katedry

dr hab. Hanna Górska-Warsewicz
e-mail: hanna_gorska_warsewicz@sggw.pl, tel.: 22 59 37 144

 

Główne kierunki badawcze

  • Zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji z uwzględnieniem roli środowiska gospodarczego i społecznego w ich warunkowaniu.
  • Zachowania konsumentów na rynku żywności oraz ich uwarunkowania.
  • Ocena rynku żywności i usług w aspekcie ochrony konsumenta z uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz praw konsumentów.
  • Możliwości realizacji zrównoważonej konsumpcji żywności z perspektywy różnych uczestników rynku i ich uwarunkowania.
  • Identyfikacja społecznych i ekonomicznych uwarunkowań oraz konsekwencji zmian w poziomie spożycia żywności oraz wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych.
  • Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne funkcjonowania łańcucha żywnościowego.
  • Funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z uwzględnieniem zarządzania marką produktu żywnościowego oraz działalności promocyjnej.
  • Diagnoza i perspektywy rozwoju usług gastronomicznych i hotelarskich z uwzględnieniem jakości usług oraz możliwości prawidłowego zaspokajania potrzeb konsumenta.
  • Systemy identyfikacji produktów żywnościowych w procesie produkcji i dystrybucji oraz stopień ich wdrożenia w przedsiębiorstwach produkujących żywność.

 

Główne osiągnięcia

Opracowanie modelu akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych.

Opracowanie modelu strategii dotyczącej wprowadzania innowacyjnych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

Opracowanie konceptów innowacyjnych produktów i usług w sektorze żywności i aktywności fizycznej z wykorzystaniem technologii i usług informacyjnych i komunikacyjnych do wykorzystania w realizacji zdrowego stylu życia.

Przygotowanie opracowań naukowych dotyczących różnych aspektów konsumpcji żywności i usług, w tym monografii naukowych na temat regionalnego zróżnicowania struktury i poziomu spożycia żywności,zmiany zachowań konsumenckich i ich uwarunkowań, ochrony i edukacji konsumentów, handlu detalicznego w Polsce.