Zakład Nutrigenomiki

Drukuj

Zakład Nutrigenomiki
e-mail: danuta_jaworska@sggw.pl

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Danuta Jaworska
e-mail: danuta_jaworska@sggw.pl, tel.: 22 59 37 064

 

 

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

dr hab. Danuta Jaworska

22 59 37 064

81

danuta_jaworska@sggw.pl

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

22 59 37 065

80

wieslaw_przybylski@sggw.pl

dr inż. Katarzyna Kajak - Siemaszko 22 59 37 070 84 katarzyna_kajak_siemaszko@sggw.pl
dr inż. Elżbieta Żelechowska 22 59 37  067 87 elzbieta_zelechowska@sggw.pl

Doktoranci

     
       
       

Przedmioty realizowane w Zakładzie

Genetyka, Nutrigenomika, Podstawy Biotechnologii, Technologie Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, Opakowania Żywności, Towaroznawstwo Nowej Żywności