Pracownia Nutrigenomiki

Drukuj

Pracownia Nutrigenomiki
e-mail: wieslaw_przybylski@sggw.pl

 

Kierownik Pracowni

prof. dr hab. Wiesław Przybylski
e-mail: wieslaw_przybylski@sggw.pl, tel.: 22 59 37 065

 

wiesław_przybylski

 

Nauczyciele akademiccy 

Numer telefonu

Pokój

Adres mailowy

prof. dr hab. Wiesław Przybylski

22 59 37 065

80

wieslaw_przybylski@sggw.pl

dr inż. Dorota Zielińska 22 59 37  067 87 dorota_zielinska@sggw.pl
dr inż. Elżbieta Żelechowska 22 59 37  067 87 elzbieta_zelechowska@sggw.pl

 

Doktoranci

     
mgr inż. Magdalena Sot 22 59 37 066 79 magdalena_sot@wp.pl
mgr inż. Katarzyna Nowicka 22 59 37 066 79 kasianowicka2@gmail.com
mgr inż. Piotr Sałek 22 59 37 067 87 piotr_salek@sggw.pl