Praktyki

Drukuj

PRAKTYKI STUDENCKIE na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Na kierunku Ocena Żywności i Żywienie Człowieka obowiązują jednorazowe 160 godzinne praktyki zawodowe, które można realizować po 4 lub po 6 semestrze studiów.

Realizacja praktyk po 6 semestrze nie wymaga dodatkowej zgody Dziekana.

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest formalna akceptacja Umowy o praktyki przez Dziekana i Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk (3 egzemplarze) przed podjęciem stażu. Dodatkowo przed podjęciem praktyk student zobowiązany jest do pozostawienia Pełnomocnikowi ds. praktyk kontaktu do opiekuna praktyk (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy).

Umowy podpisane w późniejszym terminie nie będą akceptowane i nie mogą stanowić podstawy do zaliczenia praktyk.

Ostatnim dniem przyjmowania dokumentów zaliczających praktykę w roku akademickim 2016/2017 jest 22 września 2017 r.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

Kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

dr inż. Monika Hoffmann

pok. 1086

tel.: 22 59 37 044
e-mail: praktyki.wnozczik@gmail.com

konsultacje w semestrze letnim – czwartki 12-14, w przerwie semestralnej wg bieżąco aktualizowanego grafika:

21 września 12 - 14

28 września 12 - 14

Dokumenty zaliczające praktyki po semestrze letnim 2017 r. przyjmuję do 21.09.

Po tym terminie osoby po 6 semestrze muszą wystąpić z podaniem do Dziekana o przedłużenie sesji, osoby po 4 semestrze studiów składają swoje dokumenty w czerwcu 2018.