Praktyki

Drukuj

PRAKTYKI STUDENCKIE na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Na kierunku Ocena Żywności i Żywienie Człowieka obowiązują jednorazowe 160 godzinne praktyki zawodowe, które można realizować po 4 lub po 6 semestrze studiów.

Realizacja praktyk po 6 semestrze nie wymaga dodatkowej zgody Dziekana.

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest formalna akceptacja Umowy o praktyki przez Dziekana i Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk (3 egzemplarze) przed podjęciem stażu. Dodatkowo przed podjęciem praktyk student zobowiązany jest do pozostawienia Pełnomocnikowi ds. praktyk kontaktu do opiekuna praktyk (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy).

Umowy podpisane w późniejszym terminie nie będą akceptowane i nie mogą stanowić podstawy do zaliczenia praktyk.

Ostatnim dniem przyjmowania dokumentów zaliczających praktykę w roku akademickim 2017/2018 jest 21 września 2018 r.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

Kierunek Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

dr inż. Monika Hoffmann

pok. 1086

tel.: 22 59 37 044
e-mail: praktyki.wnozczik@gmail.com

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019 - wtorki 13-15

Konsultacje w dniu 18 grudnia br. zostają przesunięte na godziny 10 - 12

W okresie przerw międzysemestralnych konsultacje będą odbywały się zgodnie z bieżąco aktualizowaną informacją.