Żywienie Człowieka i Ocena Żywności

Drukuj

Informacje dla studentów kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności.

Organizacja zajęć na Wydziale Żywienia Człowieka od 25 maja 2020 - studia stacjonarne

Stopień I:

Sem. 2 – zajęcia w dniach 18-24.06.2020 wg planu w zakładce/student/plany

Sem. 4 – zajęcia w dniach 1-4.06.2020 wg planu w zakładce/student/plany

Sem. 6 – zajęcia w dniach 15-23.06.2020 wg planu w zakładce/student/plany

Stopień II:

Sem. 1 – zajęcia w dniach 29.06-8.07.2020 wg planu w zakładce/student/plany

Sem. 3 – bez przyjazdu na kampus, wszystkie zajęcia on-line


Organizacja zajęć na Wydziale Żywienia Człowieka od 6 czerwca 2020 - studia niestacjonarne

 Stopień I:

Sem. 2 – zajęcia w dniu 6.06.2020 r. wg planu w zakładce/student/plany

Sem. 4 – zajęcia w dniach 4.07.2020 r. wg planu w zakładce/student/plany

Sem. 6 – zajęcia w dniach 4.07.2020 r. wg planu w zakładce/student/plany

Sem. 8 – zajęcia w dniach 6-7.06.2020 wg planu w zakładce/student/plany

 Stopień II:

Sem. 1 – zajęcia w dniach 20.06.2020 r. wg planu /w zakładce/student/plany


Szanowni Studenci,

Zapraszamy na zajęcia o charakterze praktycznym do zrealizowania w bezpośrednim kontakcie na Uczelni.

Zajęcia odbywać się będą wg specjalnie przygotowanego, ze względu na zasady bezpieczeństwa,  harmonogramu zajęć dostępnego w zakładce plany zajęć!!!

Plany zajęć dotyczą poszczególnych roczników i kierunków studiów realizowanych na Wydziale Żywienia Człowieka. Szczegółowe zasady realizacji zajęć zostaną określone i udostępnione Państwu przez koordynatorów przedmiotów. Zostaniecie Państwo również poinformowani o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas realizacji tych zajęć.

Na zajęcia może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć również osoby przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, z wyżej wymienionych powodów, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Pani Prodziekan, na adres e-mail: dominika_guzek@sggw.edu.pl

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

  • Każdy student powinien mieć własną maseczkę i przestrzegać dystansu społecznego.
  • Nieczynne są bufety - prosimy mieć ze sobą własne jedzenie (kanapki, sałatki, owoce, napoje).
  • Podział na nowe grupy (zmniejszone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa) zostanie zamieszczony na stronie Internetowej 26.05.2020 r.
  • Każda sala po zajęciach jest wietrzona i dezynfekowana.
  • Bardzo prosimy o punktualne przybycie na zajęcia – w przeciwnym wypadku mogą być problemy z wejściem na salę dydaktyczną.
  • Na salę, w której realizowane są zajęcia nie można wnosić torebek, plecaków, telefonów. Rzeczy te będą przechowywane w pomieszczeniu wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia, zamykanym na klucz.
  • Na zajęcia student wnosi tylko własny notatnik i długopis. Przed wejściem na sale będą dostępne płyny do dezynfekcji rąk.
  • Do dyspozycji studentów są wyznaczone aule: Aula II i IV w budynku 32 pełniące rolę świetlicy.
  • Prosimy o przestrzeganie ilości osób w salach i aulach, uwzględniając zasady bezpieczeństwa.
  • W budynku 32 w sali 1070 i 2070 będzie izolatorium.

Przy wejściu do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji – dezynfekcja rąk OBOWIĄZKOWA!!!

Biorąc pod uwagę, iż sytuacja jest dynamiczna prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronach Uczelni i Wydziału.

Do zobaczenia na Wydziale :)

 

Linki do zarządzeń:

Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz 

Zarządzenie Nr 33 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2020 roku zmieniającym wskazane Zarządzenie Nr 32

https://www.sggw.pl/zarzadzenie-rektora-z-22-maja-2020-roku


Bieżące komunikaty znaleźć można w zakładce KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW