Dlaczego Doktorat na WŻCz

Drukuj

Wydział Żywienia Człowieka istnieje od 1 października 1977 roku. Jest uznawanym i cenionym w Polsce oraz na świecie ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Pracownicy Wydziału działają w wielu organizacjach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Komitecie Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Komitecie Narodowym ds. Współpracy z IUNS, Komitecie Nauk o Żywności PAN, Komitecie Narodowym IUFoST, Polskim Towarzystwie Technologów Żywności, Polskim Towarzystwie Nauk Żywieniowych, Polskim Towarzystwie Dietetycznym, HINS-Polska, Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT, Kapitule Godła TERAZ POLSKA, Kapitule Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Mazowieckich Producentów Żywności, IUNS, EANS, FENS, PHARE, FAO/WHO, INRA, European Nutrition Leadership Programme, The European Sensory Network.

Realizacja doktoratu na Wydziale Żywienia Człowieka daje wiele możliwości:

  • rozwoju naukowego,
  • współpracy z innymi ośrodkami w Polsce i na świecie,
  • udziału w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
  • korzystania z nowocześnie wyposażonych laboratoriów i pracowni,

Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.