Studia doktoranckie

Drukuj

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów
stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie
badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.

Informacje na temat oferty dla doktorantów znaleźć można na stronie MNiSW

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2012-2016)

Kierownik: dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW

e-mail: agata_wawrzyniak@sggw.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2012-2016 – pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2013-2017)

Kierownik: prof. dr hab. Marzena Jeżewska – Zychowicz

e-mail: marzena_jezewska_zychowicz@sggw.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2013-2017  – pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2014-2018)

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Przybylski

e-mail: wieslaw_przybylski@sggw.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2014-2018 – pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2015-2019)

Kierownik: dr hab. Barbara Pietruszka, prof. SGGW

e-mail: barbara_pietruszka@sggw.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2015-2019 – pobierz

Efekty kształcenia - pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2016-2020)

Kierownik: dr hab. Jarosława Rutkowska, prof. nadzw. SGGW

e-mail: jaroslawa_rutkowska@sggw.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2016-2020 – pobierz

Efekty kształcenia - pobierz

 

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2017-2021)

Kierownik: dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

e-mail: ewa_czarniecka_skkubina@sggw.pl

Regulamin studiów – pobierz

Program stacjonarnych studiów doktoranckich 2017-2021 – pobierz

Efekty kształcenia - pobierz

 

Karta obiegowa doktoranta