Praktyki

Drukuj

Praktyki Studenckie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Kierunek Gastronomia i Hotelarstwo

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo:

dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina

Zakład Technologii Gastronomicznej, pok. 82, tel. (22) 59 37063

e-mail: ewa_czarniecka_skubina@sggw.pl