Tomasz Plewicki

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa – Mechanika, Informatyka

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Badań i Projektowania Żywności

22 59 37 084

tomasz_plewicki@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2074

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Maszynoznawstwo gastronomiczne

Inżynieria procesowa

Informatyka

Zainteresowania naukowe:

Fizyka ośrodków ciągłych, Mechanika, Informatyka


Ph.D., senior lecturer

Mechanics, Computer science

Department of Technique and Food Development

Division of Food Research and Development

(+48) 22 59 37 084

tomasz_plewicki@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2074

Main areas of didactic activity:

Science of mechanics in gastronomy; process engineering; computer sciences

Research interests:

Physics of continuous media; mechanics; computer science