Tomasz Królikowski

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent naukowo-techniczny

Społeczny Inspektor Pracy Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Dyscyplina naukowa :
Technologia żywności i żywienia

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia

22 59 37 032

tomasz_krolikowski@poczta.fm

pokój 2095

 

Główne obszary działalności:

prowadzenie zajęć z kwalifikowanej pierwszej pomocy; wpływ czynników żywieniowych na zaawansowane zabiegi resuscytacyjne


Ph.D. / scientific and technical assistant

First aid Social Labour Inspector
Technology of food and nutrition
Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2095

Main areas of activity:

Impact of dietary factors on advanced life support