Monika Hoffmann

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

22 59 37 044

monika_hoffmann@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1086

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego; projektowanie produktu żywnościowego; towaroznawstwo żywności przetworzonej, technologia produktów pochodzenia roślinnego; żywność funkcjonalna

Zainteresowania naukowe:

Projektowanie żywności funkcjonalnej i suplementów diety; właściwości funkcjonalne bioaktywnych składników żywności


Ph.D., senior lecturer

Food technology and nutrition

Department of Functional Food, Organic Food and Commodities

Chair of Functional Food and Commodities

(+48) 22 59 37 044

monika_hoffmann@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1086

Main areas of didactic activity:

Food for particular nutritional uses; food product development; processed food commodities; technology of plant origin food; functional food

Research interests:

Functional food and dietary supplements development; functional properties of bioactive compounds and their application in food products