mgr inż. Beata Sawicka

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż., wykładowca

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Organizacji i Ekonomiki konsumpcji
Zakład Zarządzania w Gastronomii i Hotelarstwie

22 59 37 139

beata_sawicka@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 100

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Hotelarstwo, rynek usług hotelarskich i gastronomicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem

 

Zainteresowania naukowe:

Organizacja pracy w przedsiębiorstwie hotelarskim; oferta zakładów hotelarskich; rozwój i zróżnicowanie bazy noclegowej i gastronomicznej; specyfika świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych; turystyka

M.Sc.,

Human nutrition
Departament of Organization and Consumption Economics
Chair of Gastronomy and Hospitality Management

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 100

Main areas of didactic activity:

Hospitality; Hotels and catering services market; business managment

Research interests:

The organization of work in the hospitality bussines;  the offer of the hospitality establishments;  development and diversification of hospitality and catering; specificity of hotel and catering services, tourism