Marta Brodowska – Trębacz

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Laboratorium Innowacyjnych Badań Żywności

22 59 37 084

marta_brodowska@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2074

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego; ogólna technologia żywności

Zainteresowania naukowe:

Zakres moich zainteresowań naukowych obejmuje kształtowanie jakości produktów spożywczych. Aspekty poruszane w mojej pracy naukowej dotyczą oceny potencjału antyoksydacyjnego, procesów utleniania, instrumentalnej analizy związków lotnych w produktach mięsnych, a także oceny wpływu dodatku substancji bioaktywnych na cechy fizyko-chemiczne mięsa i jego przetworów


PhD, research assistant

Food technology and nutrition

Laboratory of Innovative Food Research

(+48) 22 59 37 084

marta_brodowska@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2074

Main areas of didactic activity:

Equipment in catering and accommodation industry; general food technology; contemporary analysis of food – volatile compounds

Research interests:

Bioactive compounds; food products with enhanced nutritional value and health-related; total antioxidant status of meat enriched in bioactive compounds