Marcin Kurek

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa – Technologia żywności i żywienia

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

22 59 37 078

marcin_kurek@sggw.pl

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0116

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego; nowoczesne metody analizy żywności

Zainteresowania naukowe:

Analiza fizykochemiczna produktów zbożowych oraz mięsa; wpływ dodatku substancji bioaktywnych na cechy technologiczne pieczywa; budowa oraz właściwości technologiczne błonnika pokarmowego


Ph.D., research assistant (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Division of Engineering in Nutrition

(+48) 22 59 37 078

marcin_kurek@sggw.pl

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0116

Main areas of didactic activity:

Equipment in catering; contemporary analysis of food

Research interests:

Physicochemical analysis of cereal products and meat; effect of bioactive substances addition on technological properties of bread; structure and technological properties of dietary fiber