Małgorzata Moczkowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Badań i Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 014

malgorzata_moczkowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 109b

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria żywności

Zainteresowania naukowe:

Jakość mięsa i czynniki ją warunkujące; zastosowanie technik elektroforetycznych do oceny jakości produktów spożywczych; proteoliza białek w mięsie wołowym; analiza zawartości składników odżywczych w żywności


Ph.D.

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chairvof Food Research and Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 109b

Main areas of didactic activity:

Food engineering

Research interests:

Meat quality and its determinants; the use of electrophoresis techniques for food products quality assessment; proteolysis of proteins in beef; analysis of nutrients content in food